În Monitorul Oficial nr. 220 din 17 aprilie 2013 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013.

salarii1
Sursa foto: Lege5.ro

Redăm, în continuare, textul actului normativ:

„ Luând în considerare că, potrivit art. 53 alin. (1) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, salariile în sistemul bugetar se plătesc o dată pe lună, în perioada 5—15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă,

ținând cont de faptul că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 79/2013 pentru salariații din sectorul public, zilele de 2 și 3 mai 2013 s-au stabilit ca zile libere, iar pentru aceste zile instituțiile publice își vor desfășura activitatea în regim de program normal în zilele de 13 aprilie și 20 aprilie sau vor prelungi corespunzător programul,

având în vedere și faptul că, potrivit Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ziua de 1 mai, prima și a doua zi de Paști, respectiv zilele de 5 și 6 mai 2013 sunt stabilite ca zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, iar potrivit art. 166 alin. (4) din acest act normativ, întârzierea nejustificată a plății salariului poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului, întrucât unele instituții și autorități publice au data de plată a salariilor aferente lunii aprilie eșalonată în perioada 5—10 mai 2013,

se impune adoptarea unor măsuri care să permită plata salariilor în ultima zi lucrătoare anterioară acestei perioade, respectiv data de 30 aprilie, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. — Prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (1) din Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2013, în sistemul bugetar salariile aferente lunii aprilie, a căror plată este eșalonată potrivit legii în perioada 5—10 inclusiv a lunii mai, se plătesc în data de 30 aprilie.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

București, 16 aprilie 2013.

Nr. 29.”

Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2013 poate fi consultată pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here