25 Martie, 2019

OFICIAL. Profitul reinvestit de firme în echipamente tehnologice va fi scutit de impozit!

Firmele care investesc profitul în echipamente tehnologice vor fi scutite de impozitul datorat pentru acesta, conform unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial.

Echipamentele tehnologice vizate sunt maşinile, utilajele şi instalaţiile de lucru — aşa cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe — folosite în scopul desfăşurării activităţii economice.

Noile prevederi sunt incluse în Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal — publicată în Monitorul Oficial nr. 308/2014.

Profitul investit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă, se precizează în ordonanţa de urgenţă.

Pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014, scutirea se va aplica luându-se în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu 1 iulie şi investit în echipamentele tehnologice produse şi/sau achiziţionate şi puse în funcţiune după 1 iulie.

Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea, se arată în Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2014.

Actul normativ vine şi cu precizări referitoare la contribuabilii care plătesc impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi care devin apoi plătitori de impozit pe profit. Astfel, în acest caz, pentru scutire se va lua în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamentele tehnologice puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia devin plătitori de impozit pe profit.

Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă, nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit, mai este precizat în OUG nr. 19/2014.

Referitor la echipamentele tehnologice care se vor realiza timp de mai mulţi ani consecutivi, în act se prevede că scutirea se va acorda pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv.

Scutirea se va aplica doar pentru echipamentele tehnologice noi, iar contribuabilii vor fi obligaţi să le păstreze în patrimoniu cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică (conform reglementărilor contabile aplicabile), însă nu mai mult de cinci ani. Prevederile acestea NU se vor aplica echipamentelor tehnologice care: sunt transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare; sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment; sunt distruse, pierdute sau furate.

Atenţie! Contribuabilii nu vor putea să opteze pentru metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice vizate de scutire.

Scutirea se va aplica pentru profitul reinvestit în echipamentele tehnologice care sunt produse şi/sau achiziţionate după 1 iulie 2014 şi care sunt puse în funcţiune până la 31 decembrie 2016.

Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 19/2014 se vor aplica începând cu data de 1 iulie 2014.
comentarii

Despre autor  ⁄ Alexandru Boiciuc

Alexandru Boiciuc redactează şi editează articole la LegeStart.ro. E licenţiat (specializarea jurnalism) al Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării şi a mai lucrat în presă la ediţia online a ziarului ProSport. Contact: legestart(@)indaco(.)ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu