Actul normativ analizat astăzi, OpANAF nr. 1494/2018, se adresează cu precădere persoanelor fizice ce au obligația plății de asigurări sociale (contribuția la pensii și/sau la sănătate) pentru perioada anilor 2016 – 2017. Subliniem în mod expres faptul că acest act normativ reglementează procedura de stabilire din oficiu pentru contribuția la pensii (CAS) și la sănătate (CASS) doar pentru acești doi ani și nu este aplicabilă pentru anul 2018.

În esență, organul fiscal central (cel la care este arondat domiciliul contribuabilului) stabilește o listă cu potențialii contribuabili ce aveau obligația declarării veniturilor. Această listă ține cont de istoricul fiecărui contribuabil, respectiv de raportările depuse de plătitorii de venit, cum ar fi de exemplu declarația 205 – declarație informativă privind impozitul pe venit realizat de persoana fizică, depusă de plătitorii de venit.

Stabilirea contribuției pentru asigurările sociale – contribuția la pensie, ține cont de situația contribuției la pensii din anul anterior. Practic, procedura pornește de la prezumția că în anul curent se realizează aceleași venituri și implicit se datorează aceeași contribuție la pensii.

Cu toate acestea, acest principiu este doar o ipoteză de lucru, deoarece procedura este detaliată în funcție de cazuri particulare întâlnite în situația practică, cum ar fi:

 • contribuabili impozitați pe seama tranșelor de venit;
 • contribuabili impozitați pe seama tranșelor de venit, ce desfășoară și activități salariale, fapt ce conduce la reducerea normei de venit;
 • contribuabili ce desfășoară activitate economică impozitată în sistem real, ce au fost înființați pe parcursul anului;
 • contribuabili ce realizează mai multe categorii de venituri extrasalariale, din care doar anumite venituri sunt în sfera asigurărilor sociale.
 • contribuabili ce au realizat venituri extrasalariale (activități independente) mai mici decât 35% din salariul mediu brut anual, aplicabil până la data de 31 decembrie 2017, respectiv venituri mai mici decât salariul minim pe economie de 1.900 lei/lună în anul 2018, venituri determinate corespunzător cu numărul de luni de activitate.

Procedura ține cont desigur dacă persoanele respective sunt deja pensionate sau sunt asigurate într-un sistem de asigurare propriu, altul decât sistemul public. 

În esență, contribuția la pensii (CAS) pentru anii 2016 – 2017 are ca bază minimă de calcul 35% x salariul mediu brut pe țară x 12 luni, fără a depășii 5 x salariul mediu brut x 12 luni. În această perioadă, contribuabilul avea dreptul să opteze prin depunerea declarației 600 la următoarele cote:

 • 10,5% cota de contribuție individuală la pensie, fapt pentru care nu realizează punctajul complet de cotizare;
 • 26,3% cota integrală de contribuție la asigurări sociale, caz în care se beneficiază de punctaj complet pentru pensii.

Actuala procedură stabilește faptul că autoritatea fiscală ține cont de opțiunea contribuabilului declarată prin formularul 600. Acest lucru înseamnă că dacă contribuabilul nu a depus declarația 600 prin care își exercita reducerea cotei, la stabilirea din oficiu a contribuției la pensii pentru anii 2016 – 2017, se va utiliza de către autoritatea fiscală cota individuală de 10,5%, precizare prevăzută în mod expres în procedura analizată.

Din punctul de vedere al contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru anii 2016 – 2017, sunt în sfera contribuției mai multe categorii de venituri realizate de persoanele fizice, astfel:

 • venituri din activităţi independente;
 • venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură;
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
 • venituri din investiţii;
 • venituri din alte surse.

Contribuția la sănătate este în procent de 5,5%, iar aplicarea este personalizată, în funcție de situația fiscală a fiecărei persoane fizice. De exemplu, o persoană fizică ce realizează venituri din investiții sau venituri din alte surse, nu datorează contribuția la asigurările de sănătate dacă realizează venituri de natură salarială.

Contribuția la asigurările de sănătate datorată de persoanele ce realizează venituri din activități independente nu a avut o bază de calcul plafonată în anul 2016, dar în anul 2017, aceste persoane fizice beneficiază de o bază plafonată a contribuției anuale la asigurările de sănătate egală cu 5 x salariul mediu brut pe economie x 12 luni.

Contribuția la sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor a avut o bază de calcul plafonată superior atât pentru anul 2016, cât și pentru anul 2017, la valoarea de 5 x salariul mediu brut pe economie x 12 luni.

Actuala procedură de estimare din oficiu a contribuției la sănătate ține cont de aceste cazuri particulare.

Contribuabilii persoane fizice ce intră în sfera stabilirii din oficiu a contribuției la asigurările sociale vor primi decizia de impunere – formular 670 „Decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice„.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
 comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here