Actul normativ analizat astăzi, respectiv OUG nr. 44/2018 aprobă aplicarea amânării sancțiunilor pentru nerespectarea obligației de dotare cu case de marcat cu jurnal electronic.

Prin OUG nr. 91/2014, au fost aduse modificări la OUG nr. 28/1999 privind casele de marcat fiscale, modificări ce au transpus în legislație obligația operatorilor economici de a se dota cu case de marcat cu jurnal electronic.

Prin OG nr. 20/2017 pentru modificarea OUG nr. 28/1999, au fost stabilite termenele maximale până la care operatorii economici au această obligație, respectiv:

  • data de 1 iunie 2018, pentru operatorii economici ce au calitate de contribuabili mari și contribuabili mijlocii;
  • data de 1 august 2018, pentru contribuabilii mici.

În mod evident, nerespectarea acestei obligații este sancționată contravențional conform art. 11 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 28/1999, astfel:

” Art. 11. – (1) Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează cu amendă aplicată operatorilor economici după cum urmează: (…)

f) cea prevăzută la art. 10 lit. cc), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu:

(i) confiscarea sumelor nejustificate;

(ii) suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator;”.

În realitate, există foarte puțini distribuitori de astfel de case de marcat, iar logistica implementării în următoarea perioadă de timp nu se poate realiza.

În acest context, prin OUG nr. 44/2018 se aprobă amânarea amenzilor și a celorlalte sancțiuni conexe, din care prezentăm un extras, astfel:

”Sancțiunea prevăzută la art. 11 alin.(1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 septembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari sau mijlocii, respectiv cu data de 1 noiembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, pentru săvârșirea, începând cu aceste termene, a faptei prevăzută la art.10 lit.cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

În concluzie, rămâne în continuare obligatorie dotarea cu case de marcat cu jurnal electronic, până la termenele amintite în prima parte a acestui articol, însă nerespectarea obligației nu va fi sancționată contravențional decât după data de 1 septembrie 2018 pentru contribuabilii mari și mijlocii și după data de 1 noiembrie 2018 pentru contribuabilii mici.

De asemenea, actul normativ prelungește valabilitatea Avizelor privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizaţi până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie 2018. Anterior, acest termen era data de 31 iulie 2018.

Ai nevoie de OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here