Ordinul nr. 5977/2020 privind suspendarea aplicării unor prevederi ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar a fost publicat în Monitorul Oficial. 

Ordinul prevede elevii de gimnaziu, liceu, școli profesionale sau postliceale nu vor mai susține aşa numitele teze. Lucrările scrise semestriale (tezele) se suspendă pentru anul școlar 2020-2021.

Potrivit regulamentului, media la evaluarea periodică era „media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire”

Acum însă, potrivit noului Ordin media semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. Astfel, dacă media semestrială este 8,5, în catalog se notează nota 9

Suspendarea tezelor vine în contextul trecerii exclusive la învăţământul online pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

De asemenea noul ordin scuteşte educatorii, învăţătorii, profesorii şi diriginţii de obligația de a prezenta la începutul fiecărui an școlar elevilor și părinților regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.

“Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, aplicarea prevederilor art. 107 alin. (7) și (8) și ale art. 109 alin. (3)(4) și (6) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020, cu modificările ulterioare, se suspendă pentru anul școlar 2020-2021“, scrie în actul normativ.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here