Ieri au fost publicate în Monitorul Oficial o serie de noi reglementări în programul „Prima Casă”, cele mai importante dintre acestea referindu-se la posibilitatea de a trece de la o locuinţă mai mică la una mai mare, fie ca valoare, fie ca suprafaţă, şi aceea de a închiria imobilul.

Închirierea locuinţei cumpărate prin „Prima Casă”

Hotărârea Guvernului nr. 388/2015 modifică normele de implementare a programului „Prima casă”, precizând că Ministerul Finanţelor Publice îşi poate exprima acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind imobilul achiziţionat prin program, numai după ce finanţatorul a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare.

Trecerea de la o locuinţă mai mică la una mai mare

Actul normativ stabileşte introducerea unor noi alineate la articolul 102 din Norme, referitoare la  trecerea de la o locuință mai mică la una mai mare. Astfel, în această situaţie, garanţiile pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul programului sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra noii locuinţe, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice şi în favoarea finanţatorului, proporțional cu procentul de garantare.

Ipoteca este valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu sarcini pe toată durata garanţiei.

Beneficiarul programului care dorește trecerea de la o locuință mai mică la una mai mare are obligaţia să utilizeze sumele obținute din vânzarea locuinţei achiziţionate sau construite iniţial în cadrul programului, pentru lichidarea creditului acordat inițial. În cazul în care aceste sume sunt insuficiente pentru stingerea creditul acordat inițial, beneficiarul se obligă să achite din surse proprii eventuala diferenţă.

Utilizarea noului credit se va face exclusiv pentru achiziţionarea/construirea noii locuinţe în cadrul programului, cu condiţia lichidării creditului acordat inițial, până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de construire a noii locuinţe.

Pentru respectarea condițiilor din OUG nr.60/2009, valoarea noii locuinţe (rezultată din raportul de evaluare şi suprafaţa utilă) se va raporta la valoarea locuinţei iniţiale şi trebuie să fie mai mare decât valoarea evaluată şi/sau suprafaţa utilă a primei locuinţe la momentul acordării creditului pentru locuinţa achiziţionată sau construită iniţial în cadrul programului

În plus, actul normativ prevede posibilitatea înscrierii în contractul de garantare și de credit a soțului/soției, în situațiile în care actul de căsătorie a intervenit ulterior achiziționării locuinței în cadrul programului.

De asemenea, se aliniază prevederile Programului la cele ale noului Cod Civil în ceea ce privește posibilitatea separației bunurilor prin convenție matrimonială. (art. 103, alin.1)

Înstrăinarea locuinţei

Totodată, în cazul beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, finanțatorul, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice, aprobă înstrăinarea locuinței achiziționate sau construite inițial în cadrul Programului, precum și ridicarea temporară a interdicției de grevare, chiar și înainte de expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicția de înstrăinare a locuinței, cu condiția lichidării creditului inițial. 

O altă prevedere vizează înstrăinarea locuinţei achiziţionate sau construite în cadrul programului, după expirarea perioadei de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare a acesteia, sub condiţia achitării integrale a creditului garantat. În cazul neîndeplinirii acestei condiţii, acordul se consideră desfiinţat cu efect retroactiv.

În cazul în care cumpărătorul achită preţul locuinţei prin credit, finanţatorul şi Ministerul Finanţelor Publice îşi exprimă acordul pentru ridicarea temporară a interdicţiei de grevare, în vederea înscrierii unei noi ipoteci asupra imobilului, în favoarea finanțatorului care acordă creditul destinat achiziţionării locuinţei.

Recuperarea imobilului

O altă reglementare contribuie la sprijinirea persoanelor fizice care au achiziționat o locuință prin acest program, însă din cauza unor dificultăți financiare temporare au pierdut-o, iar după îmbunătățirea situației financiare doresc să recupereze imobilul.

În aceste situații, beneficiarii programului pot solicita o singură dată finanţatorilor repunerea în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare, cu respectarea condiţiilor programului şi cu menţinerea condiţiilor în care a fost acordată garanţia.

În cazul garanţiilor acordate în favoarea finanţatorilor care aplică principiul împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor între finanţator şi garant şi plătite înainte de aplicarea acestui principiu, după aprobarea repunerii, procentul de garantare este de 50% din soldul creditului repus în monitorizare.

În cazul finanţatorilor care nu au optat pentru aplicarea acestui principiu, garanţia acoperă în procent de 100% soldul creditului repus în monitorizare.

Ai nevoie de Norma de implementare a programului “Prima casă” pentru achiziţia sau construcţia de locuinţe? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Vă rog să-și spuneți dacă pot închiria un apartament cumpărat prin programul Guvernamental Prima Casă și care sunt condițiile legale prin care de poate face contractul de închiriere legal
    Mulțumesc anticipat cu deosebit respect

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here