Ordonanța de urgență nr. 37/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial. Prin această ordonanța este eliminată obligația de întocmire a fișelor de post și a regulamentului intern, pentru microîntreprinderile cu maximum nouă salariați.

La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: „(4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească și în conținutul contractului individual de muncă, cu excepția fișei postului pentru salariații microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, pentru care specificarea atribuțiilor postului se poate face verbal.”

De asemenea, ordonanţa prevede că pentru salariații mobili, salariații care desfășoară muncă la domiciliu și salariații microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

Ce ţine de regulamentul intern, acesta se întocmește de către angajator, cu excepția microîntreprinderilor cu maximum nouă salariați, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz.

Conform notei de fundamentare ce însoţea proiectului de OUG, „Introducerea măsurilor propuse creează avantaje în domeniul relațiilor de muncă prin reglementarea unor măsuri care sprijină debirocratizarea și flexibilizarea relațiilor de muncă”.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here