La sfârşitul săptămânii trecute, în Monitorul Oficial nr. 225/2016, a fost publicată OUG nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Actul normativ cuprinde două secțiuni distincte, astfel:

  • prevederi privind identificarea unor surse de finanțare pentru cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri europene;
  • o modificare a Codului fiscal cu privire la prorogarea termenelor de depunere a declarațiilor privind impozitul pe clădiri și pe mijloace de transport la bugetul local, respectiv a termenului de plată pentru aceste impozite.

Să analizăm ambele prevederi, axându-ne în prima parte a materialului pe modificările aduse Codului fiscal.

Cum se modifică Noul Cod fiscal?

Persoanele fizice ce dețin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, clădiri folosite în activități nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă, au obligația să depună declarațiile de impunere până pe data de 31 mai 2016.

Persoanele juridice ce dețin în proprietate clădiri la data de 31 decembrie 2015, vor depune la direcția de specialitate locală, declarațiile de impunere până pe data de 31 mai 2016.

Persoanele fizice și juridice ce dețin la data de 31 decembrie 2015, mijloace de transport radiate, depun o declarație pentru scoaterea din evidență de la direcția de specialitate locală, însoțită de documentele justificative, până la data de 31 mai 2016.

Primul termen pentru plata impozitului pe clădiri, pe terenuri, respectiv pe mijloacele de transport, către bugetul local, se prorogă de la data de 31 martie 2016 la data de 30 iunie 2016.

Achitarea integrală a impozitului datorat pentru anul 2016 până la acest termen, permite primirea bonificației prevăzută de Consiliul local pentru plata integrală.

Actualizarea impozitelor către bugetul local cu rata inflației se va face după data de 1 ianuarie 2017, pentru stabilirea impozitelor valabile în anul 2018, utilizându-se inflația pozitivă din anul 2016.

Cofinanţarea proiectelor susţinute prin fonduri europene      

Din perspectiva cofinanțării proiectelor susținute prin fonduri europene, reținem următoarele aspecte:

  • unitățile și subunitățile administrativ teritoriale inclusiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pot contracta împrumuturi acordate de Ministerul Finanțelor Publice, din veniturile din privatizare, într-un plafon de 400.000.000 lei;
  • acestea se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor din proiectele cu o valoare de maxim 5 milioane euro/proiect, pentru programele anilor 2007 – 2013, ce au termen de finalizare cel mai târziu 30 iunie 2016;
  • dobânda solicitată este ROBOR la 3 luni, plus o marjă de 3 puncte procentuale;
  • perioada împrumutului este de maxim 20 de ani, cu posibilitatea plății anticipate a împrumutului total sau parțial.

Unitatea administrativ teritorială nu trebuie să aibă obligații restante către trezorerie din alte împrumuturi contractate de la aceasta.

Rambursările împrumutului se efectuează trimestrial, prin tranșe egale, iar dobânda plătită este venit al bugetului de stat.

Dacă unitatea administrativ teritorială nu restituie ratele la scadență, se calculează dobândă la nivelul celei prevăzute pentru neplata obligațiilor la buget, potrivit procentului prevăzut în Codul de procedură fiscală. La data prezentei, nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere.

În termen de 5 zile de la data publicării prezentei ordonanțe, se aprobă lista proiectelor finanțate pentru care se pot solicita împrumuturile. Documentația necesară împrumutului se va aproba în perioada următoare prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice.

Solicitarea împrumuturilor se va face cel mai târziu până pe data 15 mai 2016, prin depunerea la registratura Ministerului Finanțelor Publice.

Autoritățile publice locale trebuie să prevadă în bugetele viitoare sumele pentru restituirea împrumuturilor.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here