ANAF a publicat Procedura de stabilire a impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice și de emitere a deciziilor de impunere anuală. Procedura a fost aprobată prin OPANAF nr. 2093/2018, publicat în Monitorul oficial nr. 745/2018, ordin prin care a fost aprobată şi Procedura privind stabilirea sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult și a cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii. 

Temeiul legal

Prin două ordonanţe de urgenţă, materia din Codul fiscal a suferit modificări, pe care le reamintim:

•Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2017, obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului.

• Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplică următoarele reguli:

– contribuabilii care aveau obligația depunerii declarației privind venitul realizat, din România și din străinătate, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului, au obligația depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la art. 122, respectiv art. 130, până la data de 31 iulie 2018 inclusiv;

– organul fiscal stabilește impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere pe baza declarației prevăzute la art. 122, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului. La stabilirea venitului net anual impozabil/câștigului net anual impozabil vor fi avute în vedere pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit, precum și metodele de evitare a dublei impuneri, după caz. 

Formulare

Pentru definitivarea impozitului anual datorat pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017, decizia de impunere anuală se transmite pe formularul 250 pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice sau pe formularul 251 pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice. 

Termen de transmitere

Prin Ordinul preşedintelui ANAF se prevede ca, până la data de 30 octombrie 2018, organul fiscal central competent să stabilească impozitul pe venitul/câștigul net anual impozabil datorat, să emite și să transmită deciziile de impunere anuală. 

Obligaţiile procedurale preliminare ale organului fiscal

Reţinem câteva din operaţiunile compartimentului de specialitate din cadrul organului fiscal central competent:

Înregistrarea declarațiilor de impunere anuală în aplicația informatică se face în termen de 24 de ore de la primirea declarațiilor de impunere anuală.

Identificarea contribuabililor care nu au depus declarația de impunere anuală pentru anul 2017 se face prin aplicaţia informatică.

Lista persoanelor care au obligația depunerii declarației de impunere anuală se obține pe baza informațiilor existente în evidența fiscală, constituită pe baza datelor declarate de contribuabili, plătitorii de venituri, organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societățile de administrare a investițiilor/societățile de investiții autoadministrate, după caz, în funcție de natura venitului realizat.

Notificarea contribuabililor care nu au depus în termen declarația de impunere anuală. Pentru persoanele fizice care nu au depus declarația de impunere anuală în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, organul fiscal stabilește din oficiu impozitul pe venit. 

Recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale.

• În cazul veniturilor din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, realizate în anul 2017, compartimentul de specialitate determină venitul net anual recalculat prin deducerea din venitul net declarat de contribuabili a contribuțiilor sociale obligatorii datorate potrivit prevederilor titlului V din Codul fiscal, în vigoare în anul 2017.

• Contribuțiile sociale obligatorii datorate, potrivit prevederilor titlului V din Codul fiscal, alocate venitului corespunzător fiecărei surse, se deduc, după caz, din:

a) venitul net anual declarat în formularul 200 “Declarație privind veniturile realizate din România” (rd. 3 “Venit net anual” de la cap. II “Date privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit”, lit. B “Date privind venitul/câștigul net anual”);

b) venitul net declarat în formularul 201 “Declarație privind veniturile realizate din străinătate” (rd. 3 “Venit net/Câștig net anual” de la cap. II “Date privind veniturile realizate, pe surse și categorii de venit”, lit. B “Date privind venitul realizat”);

c) venitul net anual declarat în formularul “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (rd. 3 “Venit net anual” de la cap. I “Date privind veniturile realizate în anul 2017”, secțiunea 1 “Date privind veniturile realizate din România în anul 2017”, lit. B “Date privind venitul/câștigul net anual”);

d) venitul net declarat în formularul “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (rd. 3 “Venit net/Câștig net anual” de la cap. I “Date privind veniturile realizate în anul 2017”, secțiunea 3 “Date privind veniturile realizate din străinătate în anul 2017”, lit. B “Date privind venitul/câștigul net anual”).

În cazul în care, în anul de impunere, contribuabilii înregistrează pierderi din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, contribuțiile sociale obligatorii datorate potrivit prevederilor titlului V din Codul fiscal, alocate corespunzător fiecărei surse de venit, majorează pierderea netă anuală, înregistrată pe fiecare sursă. 

Stabilirea bazei de impozitare

• În cazul veniturilor din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, realizate în anul 2017, venitul net anual impozabil se stabilește pe fiecare sursă de venit prin deducerea din venitul net anual recalculat potrivit pct. 11.1-11.3 a pierderilor fiscale reportate, conform dispozițiilor art. 118 din Codul fiscal.

• În cazul veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit și pentru care declarația privind venitul estimat/norma de venit a fost depusă în luna decembrie 2017, baza de calcul al impozitului anual reprezintă venitul net aferent perioadei până la sfârșitul anului de impunere, determinat pe baza normelor de venit aprobate pentru anul 2017.

 În cazul veniturilor din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, potrivit legii, venitul net anual impozabil reprezintă venitul net anual declarat de contribuabil în declarația de impunere anuală.

• În cazul exploatării de către moștenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și în cazul remunerației reprezentând dreptul de suită și al remunerației compensatorii pentru copia privată, venitul net anual impozabil reprezintă venitul net anual declarat de contribuabil în declarația de impunere anuală.

• În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, realizate în anul 2017, baza de impozitare reprezintă:

a) venitul net anual impozabil stabilit prin deducerea din venitul net anual recalculat a pierderilor fiscale reportate, în cazul în care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) venitul net anual declarat de contribuabil în declarația de impunere, în cazul în care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli și pentru care există obligația depunerii declarației de impunere anuală, potrivit legii;

c) venitul net aferent perioadei până la sfârșitul anului de impunere, determinat pe baza normelor de venit aprobate pentru anul 2017, în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit și pentru care declarația privind venitul estimat/norma de venit a fost depusă în luna noiembrie sau decembrie 2017.

• În cazul veniturilor realizate din străinătate, baza de impozitare se stabilește conform regulilor proprii fiecărei categorii de venit, potrivit legii.

• În cazul veniturilor din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, realizate de persoane fizice cu handicap grav sau accentuat, pe fracțiuni de an, venitul net anual impozabil se reduce proporțional cu numărul de zile calendaristice pentru care venitul este scutit de la plata impozitului.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here