În cazul copilului cu afecțiuni grave, asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani. Aceasta este una dintre noile reguli care se aplică încă de ieri, 19 decembrie 2017, prin modificările introduse de OUG nr. 99/2017 pentru modificarea și completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Copiii grav bolnavi

În forma anterioară a OUG nr. 158/2005 nu se făcea referire la copii grav bolnavi, menţionându-se doar că asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Un alt nou alineat introdus de actul normativ modificator mai prevede că lista afecțiunilor se stabilește de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății. La includerea afecțiunilor în listă, pe aparate și sisteme, se au în vedere elemente clinice, evolutive și complicații ce determină prin severitatea tulburărilor morfologice și funcționale o durată cumulată a îngrijirilor medicale acordate copilului, exclusiv pentru afecțiunea de bază, de peste 90/180 de zile calendaristice pe an.

Tratamente în afară

Prin OUG nr. 99/2017, publicată ieri în Monitorul Oficial, se mai introduce o completare potrivit căreia se acordă părinţilor/tutorilor concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav dacă însoțesc copilul la tratament în afară – pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene.

Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant din România, pe baza actelor doveditoare traduse și autentificate, în condițiile și până la duratele maxime prevăzute de reglementările în vigoare, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în țară.

IMPORTANT! Certificatele de concediu medical pentru aceste situaţii pot fi eliberate persoanelor în drept, precum și soțului/soției/rudelor de gradul I sau unei alte persoane împuternicită de către părinte/tutore în acest sens.

Certificate de concediu medical în format electronic

Conform unei alte completări, documentele necesare pot fi transmise de către beneficiari medicului pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau, după caz, de către persoanele care autentifică documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Totodată, medicul – la rândul său – poate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, beneficiarilor/persoanelor în drept/angajatorilor, după caz.

Documentele şi certificatele de concediu medical, atunci când sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanță, trebuie semnate cu semnătură electronică calificată.

Ai nevoie de OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here