În cadrul şedinţei Guvernului, susţinute ieri, 30 ianuarie 2013, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea art.81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea unor acte normative conexe, prin care se prevede amânarea intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă până la data de 15 februarie 2013.

Astfel, conform unei informaţii de presă publicate pe site-ul instituţiei, Guvernul a adoptat prin această Ordonanța de Urgență amânarea intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă pentru o perioadă necesară finalizării procedurii de reexaminare a propunerii legislative privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pregătirii judecătorilor și întregului sistem judiciar în vederea aplicării noilor dispoziții ale Codului procesual civil.

Totodată, Ordonanța abrogă dispozițiile din Codul de procedură civilă a căror neconstituționalitate a fost constatată prin Decizia Curții Constituționale nr. 967/2012.

Ordonanța stabilește termenele pentru intrarea în vigoare a:

şedințelor de informare despre mediere în cauze civile: 15 februarie, odată cu intrarea în vigoare a Codului de Procedură Civilă;

şedințelor de informare despre mediere în cauze penale: data de intrare în vigoare a noului Cod de Procedură Penală;

sancțiunii inadmisibilității cererii de chemare în judecată în cazul neîndeplinirii de către reclamant a obligației de a participa la ședința de informare privind medierea: 1 august 2013.

Urgența actului normativ este justificată de faptul că neadoptarea măsurilor ar duce la blocaje la nivelul instanțelor și la sporirea numărului proceselor având ca obiect judecarea recursurilor, în condițiile în care infrastructura necesară funcționării noului sistem procesual civil nu este suficientă.

Prin urmare, intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă se amână până la data de 15 februarie 2013.

Sursa: Guvernul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here