Actul normativ analizat astăzi, Ordinul MFP nr. 773/2015, conține două secțiuni distincte:

 • reglementează procedura depunerii raportărilor contabile semestriale cu data de 30 iunie 2015;
 • modifică reglementările contabile adoptate prin OMFP nr. 1802/2014, ocazie cu care sunt reclasificate entitățile în funcție de active, cifră de afaceri și număr de salariați, respectiv se modifică funcționarea unor conturi contabile din categoria celor utilizate în contabilitatea de producție.

Vă prezentăm în continuare cele mai importante aspecte introduse de acest ordin, intrat în vigoare săptămâna trecută, pe 9 iulie 2015.

Procedură depunere raportări contabile semestriale

Raportările semestriale cu data de 30 iunie 2015 vor fi depuse de operatorii economici cel mai târziu până în data de 17 august 2015.

Vor depune raportări semestriale operatorii economici ce conduc contabilitatea atât conform OMFP 1802/2014 privind reglementările contabile armonizate cu directivele europene, cât și operatorii economici ce conduc contabilitatea conform OMFP 1286/2012 pentru societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată ce conduc contabilitatea conform Standardelor Internaționale de Contabilitate Financiară, dacă în anul precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

În aceeași ordine de idei, au obligația depunerii situațiilor financiare cu termen de 30 iunie 2015 și operatorii economici ce au un alt exercițiu financiar, diferit de anul calendaristic.

Similar procedurilor din anii anteriori, raportările contabile de semestru pot fi depuse electronic utilizând portalul www.e-guvernare.ro  sau se pot depune în format clasic, listate pe hârtie și semnate direct la registraturile unităților ANAF sau prin poștă sub forma unor scrisori cu valoare declarată. În acest ultim caz se impune desigur ca în afară de formularele scrise pe hârtie, raportările semestriale să fie salvate și depuse pe un suport magnetic.

Nu vor depune raportări semestriale cu dată de 30 iunie următoarele categorii de entități:

 • entitățile care de la înființare și până la data de 30 iunie 2015 nu au desfășurat activitate;
 • entitățile care în tot semestrul I al anului 2015 s-au aflat în inactivitate temporară;
 • entitățile înființate pe parcursul anului 2015;
 • entitățile sau alte persoane juridice care se află în curs de lichidare.

Raportările semestriale se semnează de către administratorul societății și de către persoana responsabilă cu conducerea contabilității societății. Aceasta din urmă poate să fie un economist absolvent cu studii superioare angajat printr-un contract de muncă sau o persoană fizică sau juridică membră CECCAR ce conduce contabilitatea în mod independent.

Notă: Ca și noutate absolută observăm prin analiza comparativă a  formularelor de raportări nou introduse față de formularele reglementate anterior prin OMFP 936/2014, temei normativ ce a reglementat depunerea situațiilor semestriale, lipsa textului cu „Ștampila unității”. De aici, fiecare dintre noi poate să analizeze ce ar putea să însemne această diferențiere.

Unele opinii pot considera că am modernizat raportările semestriale, deoarece nu mai există obligația ștampilării acestora, având în vedere și faptul că autoritățile au anunțat în mediul public renunțarea la ștampilă începând cu iulie 2015, desigur renunțare rămasă la nivel de vorbe și declarații frumoase.

Alte opinii, mai conservatoare, mai hârșâite în ale contabilității, vor susține că este doar o omisiune și oricum nu o să poți trece de Registratura ANAF  fără ștampilarea foilor, că doar 25 ani de cultură contabilă în termeni moderni nu se pot șterge așa peste noapte, ștampila fiind un lucru sacru al autenticității documentelor.

Noi interpretăm că e la latitudinea societății ștampilarea sau lipsa ștampilei pe situațiile contabile semestriale.

Modificări reglementări contabile adoptate prin OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea armonizată cu directivele europene

Au trecut 6 luni de la adoptarea noilor reglementări contabile iar legiuitorul a decis modificarea temeiului normativ. Modificările aduse de acest act normativ nu sunt spectaculoase, ci au ca obiect o ușoară reclasificare a entităților și modificarea funcționării unor conturi folosite în contabilitatea de producție.

Mai exact, noțiunea de microîntreprindere, întreprindere mică și mare sau grup de întreprinderi se caracterizează prin praguri valorice exprimate în lei, față de exprimarea în euro din reglementările anterioare.

Cum se vor clasifica societățile, conform acestui proiect de modificare?

Microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro);
 • cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a 676.620 euro);
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10.

Entitățile mici sunt entitățile care, la data bilanțului, nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Entitățile mijlocii și mari sunt entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei (echivalentul a 3.946.953 euro);
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei (echivalentul a 7.893.906 euro);
 • numarul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Grupurile mici și mijlocii sunt grupurile constituite din societățile-mamă și filialele care urmează să fie incluse în consolidare și care, pe bază consolidată, nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii la data bilanțului societății-mamă:

 • totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro);
 • cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro);
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250.

Grupurile mari sunt grupurile constituite din societățile-mamă și filialele care urmează să fie incluse în consolidare și care, pe bază consolidată, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii la data bilanțului societățiimamă:

 • totalul activelor: 105.000.000 lei (echivalentul a 23.681.717 euro);
 • cifra de afaceri netă: 210.000.000 lei (echivalentul a 47.363.435 euro);
 • numărul mediu de salariaţi în cursul exercițiului financiar: 250.

Pentru determinarea valorii în lei a acestor sume s-a utilizat cursul valutar de 1 euro = 4,4338 lei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.

Dintre conturile contabile pentru care se modificare funcționarea conturilor:

 • 345 „Produse finite“,
 • 347 „Produse agricole“,
 • 348 „Diferenţe de preţ la produse“,
 • 361 „Active biologice de natura stocurilor“,
 • 368 „Diferenţe de preţ la active biologice de natura stocurilor“
 • 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse“

Ai nevoie de Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here