Obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcțiile și amenajările care au fost puse în funcțiune fără aceasta se poate face până la data de 30 septembrie 2017, termenul iniţial fiind atins astăzi, 30 iunie 2017.

Măsura a fost reglementată în mod oficial prin publicarea Legii nr. 146/2017 privind aprobarea OG nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Actul normativ mai stabileşte că beneficiarii care depun până la data de 30 septembrie 2017 documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu sau au proiecte în avizare pentru finanțare sunt exceptați de la aplicarea amenzilor, dacă termenul de conformare nu depășește 31 decembrie 2017.

De reţinut faptul că, până la obținerea autorizației de securitate la incendiu, răspunderea exclusivă în ceea ce privește funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de vedere al asigurării cerinței de securitate la incendiu revine beneficiarilor investițiilor.

Excepția de mai sus nu se aplică în situațiile în care se constată încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu care impune oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor, potrivit criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului, cazuri care constituie contravenții potrivit legii.

Autorizaţie de securitate la incendiu

Începerea lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/sau schimbarea destinației acestora, precum și punerea lor în funcțiune se fac numai după obținerea avizului sau autorizației de securitate la incendiu, după caz.

Obligația solicitării și obținerii avizelor și/sau a autorizațiilor revine persoanei fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile existente ori beneficiarului investiției.

Avizele și autorizațiile se eliberează de inspectorate, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condițiile prevăzute de normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu.

Ai nevoie de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here