Guvernul a decis să nu mai condiţioneze plata acestei alocaţii pentru susţinerea familiei de achitarea impozitelor şi taxelor locale. Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2016, publicată în Monitorul oficial nr. 486/2016 stabileşte, de asemenea, că plăţile vor fi reluate din oficiu pentru familiile cărora le-a fost sistat acest drept, inclusiv pentru perioada în care alocaţia pentru susţinerea familiei a fost suspendată. 

Expunerea de motive arată că, începând cu aprilie 2016, pentru circa 3.100 de familii beneficiare a fost suspendată plata alocaţiei pentru susţinerea familiei din cauza faptului că nu a fost îndeplinită obligaţia plăţii impozitelor şi taxelor locale. Aceste familii sunt expuse riscului de excluziune socială, considerent pentru care Guvernul a decis să nu mai condiţioneze plata acestei alocaţii pentru susţinerea familiei de achitarea impozitelor şi taxelor locale.

Actul normativ stabileşte, de asemenea, că plăţile vor fi reluate din oficiu pentru familiile cărora le-a fost sistat acest drept, inclusiv pentru perioada în care alocaţia pentru susţinerea familiei a fost suspendată.

Modificări şi abrogări

Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată în Monitorul Oficial nr. 785/2012, cu modificările şi completările ulterioare, a suferit modificări pe care le semnalăm, succint.

NU se mai suspendă plata alocaţiei, în luna următoare celei în care se constată că familiile beneficiare nu au îndeplinit obligaţia de a achita obligaţiile legale faţă de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor din Codul fiscal.

Astfel, în noua formă, plata alocaţiei se suspendă în luna următoare celei în care se constată una dintre următoarele situaţii:

  • pe perioada plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă într-un serviciu de tip rezidenţial;
  • agenţia teritorială constată că dreptul la alocaţie a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei ori veniturile realizate sau pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;
  • pe o perioadă de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul alocaţiei;
  • absenţele înregistrate şi nemotivate de un copil din familia beneficiară depăşesc numărul de 20;
  • familiile beneficiare nu au îndeplinit obligaţia ca, din 3 în 3 luni după stabilirea dreptului la alocaţie, să dea o declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia;
  • în urma controlului efectuat de inspectorii sociali sau de reprezentanţi ai Curţii de Conturi a României s-au constatat date eronate cu privire la componenţa familiei sau a veniturilor beneficiarilor.

Au fost abrogate dispoziţiile din lege care reglementau condiţionarea acordării alocaţiei de plata obligaţiilor faţă de bugetul local

Contravenţii. Pentru corelare, din enumerarea dispoziţiilor din lege, a coror încălcare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei au fost eliminate prevederile din art. 29, abrogat de recenta ordonanţă de urgenţă. 

Repunerea în drepturi

Pentru familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, ale căror drepturi au fost suspendate începând cu luna aprilie 2016 ca urmare a neachitării obligaţiilor legale faţă de bugetul local, pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plata acestora se reia din oficiu, inclusiv pentru perioada de suspendare

Ai nevoie de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here