22 Octombrie, 2019

OFICIAL: A fost publicată Procedura pentru obţinerea ajutoarelor de minimis de către IMM-uri!

Ieri au fost publicate în Monitorul Oficial actele normative care stabilesc procedura privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, după ce Ministerul Finanţelor a lansat varianta de proiect la jumătatea acestei luni.

Hotărârea nr. 274/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 305 din 28 mai 2013 (M.Of. 305/2013), stabileşte că ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în procent de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanţare.

Aceste sume se acordă în limita echivalentului în lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.

* Durata programului, bugetul maxim alocat, numărul de IMM-uri implicate

Potrivit actului normativ, schemă de ajutor de minimis se aplică de la data deschiderii sesiunii până la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finanţare, în limita bugetului alocat.

Plata ajutorului de minimis se efectuează până la 31 decembrie 2016, în limita bugetului anual alocat schemei.

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:

  • credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare, pentru perioada 2013-2014;
  • credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, pentru perioada 2014-2016.

minimis
Sursa foto: Lege5.ro

Numărul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.000.

* Ce  este nou? Condiţia creării unor noi locuri de muncă

Prin noua schemă de ajutor de minimis se introduce condiţia de a crea până la finalizarea investiţiei şi de a menţine pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei:

  • cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv;
  • şapte locuri de muncă, din care cel puţin trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv.

minimis2
Sursa: Lege5.ro

* Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru a beneficia de ajutorul de minimis?

În cadrul proiectului de hotărâre sunt specificate clar condiţiile care trebuie îndeplinite de întreprinderile mici şi mijlocii pentru obţinerea ajutorului de minimis.  Astfel, IMM-urile: 

  • sunt înregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 şi ale Legii nr. 1/2005, sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004, şi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea în România;
  • desfăşoară activitate economică;
  • nu au primit ajutoare de minimis pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori) sau, dacă au primit ajutoare de minimis în această perioadă, acestea cumulate nu depăşesc plafonul echivalent în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro în cazul întreprinderilor care desfăşoară activitate în domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanţare;
  • prezintă un plan de investiţii pentru care se solicită finanţarea, cu evidenţierea cheltuielilor eligibile;
  • prezintă un studiu tehnico-economic din care rezultă viabilitatea proiectului de investiţii şi eficienţa economică a întreprinderii solicitante în următorii 3 ani de la finalizarea investiţiei;
  • prezintă un angajament ferm privind menţinerea locurilor de muncă existente la data înregistrării Cererii de acord pentru finanţare, precum şi crearea până la finalizarea investiţiei şi menţinerea, pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, a:
   • cinci locuri de muncă, din care cel puţin două locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de până la 100.000 euro, inclusiv;
   • şapte locuri de muncă, din care cel puţin trei locuri de muncă pentru persoane care nu au avut contract individual de muncă în ultimele 3 luni, în cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro până la 200.000 euro, inclusiv;
  • nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
  • nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare;
  • nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate” potrivit prevederilor Cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria nr. C 244 din 1 octombrie 2004;
  • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

Hotărârea nr. 274/2013 şi Procedura privind acordarea ajutoarelor de pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu