Ordinul nr. 1.619/2021 privind completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.607/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor de completare a numărului de evidență a plății a fost publicat în Monitorul Oficial şi este în vigoare de la 18 octombrie 2021.

Acesta prevede că acum vor avea obligaţia să completeze numarul de evidenţă a plăţii şi ofertanții pentru plata taxei de participare la licitație și cumpărătorii pentru plata prețului rezultat în urma valorificării bunurilor sechestrate.

Totodată, la anexă, după punctul 2.2 se introduc trei noi puncte, punctele 21, 21.1 și 21.2, cu următorul cuprins:

“21.Prin excepție de la pct. 1, pentru încasarea taxei de participare la licitație sau a prețului rezultat în urma valorificării bunurilor sechestrate, potrivit prevederilor art. 2 lit. f) din ordin, numărul de evidență a plății are 23 de caractere numerice, a cărui structură este stabilită de către organul fiscal central.

21.1. Numărul de evidență a plății prevăzut la pct. 21 este generat prin programele informatice prin care este gestionată procedura de valorificare a bunurilor sechestrate, odată cu emiterea actelor în procedura de valorificare a bunurilor sechestrate, pentru efectuarea viramentelor de către ofertanți ale taxei de participare la licitație ori de către cumpărători ale prețului bunului valorificat.

21.2. Numărul de evidență a plății prevăzut la pct. 21 se înscrie în documentele de plată întocmite de către persoanele prevăzute la art. 2 lit. f) din ordin, pentru plata taxei de participare la licitație ori a prețului bunului valorificat, după caz.”

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here