18 Februarie, 2020

Ocuparea forţei de muncă: condiţiile de stimulare au fost (din nou) modificate

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – a fost, recent, aprobată prin lege, cu noi modificări şi completări.
Recenta Lege nr. 172/2017 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 576/2017 şi intră în vigoare sâmbătă, 22 iulie.

Citește și:
Prima de mobilitate
Potrivit legii, primele de mobilitate prevăzute la art. 74 şi 75 se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.

Se încadrează aici:
  • Persoanele înregistrate ca şomeri şi care se angajează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţă; aceste persoane pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă,  calculată la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi şi care se acordă pe o perioadă de 12 luni. Prin completările aduse la lege se prevede că prima de încadrare se acordă persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate, indiferent dacă localitatea unde se încadrează în muncă este situată sau nu în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.
  • Persoanele înregistrate ca şomeri care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îţi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.
Prin completările aduse de Legea nr. 172/2017 se extind posibilităţile de acordare, astfel:
  • Prima de instalare se acordă persoanelor prevăzute la art. 75 care:
    • au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;
    • au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;
    • au domiciliul sau reşedinţa în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în Planul național de mobilitate.
Nu beneficiază de primele de mobilitate, potrivit completărilor la lege, persoanele al/a căror soţ/soţie a beneficiat de prima de relocare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate. Este vorba, aici, despre persoanele înregistrate ca şomeri care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei.
Prima de instalare
Potrivit legii, în forma modificată, prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni, în cuantumurile stabilite la art. 75 alin. (2)-(4) şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 751 şi 76.

Dispoziţiile se aplică persoanelor în situaţia întoarcerii la domiciliul de pe teritoriul României sau la noul domiciliu ori reşedinţă pe care îl/o stabilesc pe teritoriul României şi se încadrează în muncă în localitatea de domiciliu/reşedinţă sau în localităţile învecinate acesteia, iar localitatea respectivă se află în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.
Stimulente – şi restricţii –pentru angajatori
Art. 80 din lege prevede că angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma de 900 lei pe o perioadă de 18 luni.

La capitolul restricţii, prin modificările recente NU beneficiază de aceste stimulente angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ, cu excepţia situaţiei în care pentru persoanele respective au beneficiat de stimulent financiar în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare.

Ai nevoie de Ordonanța de urgență nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu