Anunţat pe 19 iulie de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Europeană (OCDE), planul de acţiune împotriva erodării bazei de impozitare şi a transferului profiturilor se doreşte a fi un instrument care să nu mai lase loc companiilor transnaţionale să se sustragă de la plata impozitelor datorate şi, pe de altă parte, să permită autorităţilor publice să recupereze încasările fiscale.
Elaborat la cererea Grupului G20, planul conţine un pachet de 15 măsuri specifice care, în următorii ani, vor permite introducerea – la nivel naţional – a unor norme coordonate, complete şi transparente, de natură să împiedice erodarea bazei de impunere şi transferul profiturilor. Explicând mecanismele în cauză, Secretarul general al OCDE-ului arăta că, în prezent, s-a ajuns la practici prin care sistemul evitării dublei impuneri este folosit fraudulos pentru a se ajunge la o dublă… scutire de impozite! Or, Planul de acţiune propus intenţionează să pună capăt acestei situaţii, întreprinderile multinaţionale urmând să fie constrânse să îşi plătească partea de impozite pe care le datorează. Printr-o cooperare internaţională mai strânsă în materie fiscală, precum şi prin regulile mai severe ce vor fi aplicate, se speră că statele vor putea impozita profiturile disimulate în filialele din străinatate ale acestor corporaţii transnaţionale.

Reglementările fiscale naţionale şi internaţionale vor trebui să ţină cont atât de venituri cât şi de activitatea care le generează, dat fiind că, în prezent, există posibilitatea separării celor două criterii. Astfel, se speră că va fi împiedicată deplasarea artificială a profiturilor impozabile pe calea transferurilor de active necorporale (cum sunt, spre exemplu, brevetele sau drepturile de autor), sau de capital, într-o altă ţară decât cea în care au fost create.  

Contribuabilii vor fi obligaţi să îşi facă publice mecanismele de planificare fiscală, precum şi regulile de aplicare pentru a documenta preţurile de transfer, cu desfăşurarea acestor informaţii pe fiecare ţară unde există filiale, astfel încât autorităţile publice să poată analiza domeniile cu risc şi să îşi orienteze strategiile de verificare.
Măsurile prezentate prin Planul de acţiune vor fi puse în practică într-un interval de 18-24 de luni prin Proiectul BEPS (acronimul denumirii în engleză al Planului de acţiune „Base Erosion and Profit Shifting”).
Este, de asemenea, interesant de reţinut că, pentru ca aplicarea  să fie eficientă, va fi elaborat un instrument multilateral care va permite ţărilor interesate să îşi modifice sistemele actuale de convenţii fiscale bilaterale.
Găsiţi mai multe informaţii la adresa aceasta.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here