Astăzi este ultima zi pentru depunerea formularului 201 – “Declaraţia privind veniturile realizate din străinătate”, pentru veniturile anului trecut. În cazul în care se întârzie cu îndeplinirea acestei obligaţii fiscale, contribuabilii riscă amenzi între 50 şi 500 de lei.

* Cine depune declaraţia?

Declaraţia se completează şi se depune de către:

  • persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România;
  • persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, condiţiile de rezidenţă.

Declaraţia se depune pentru veniturile din străinătate, impozabile în România, cum ar fi:

  • venituri din profesii libere;
  • venituri din activităţi comerciale;
  • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
  • venituri din activităţi agricole;
  • venituri sub formă de dividende;
  • venituri sub formă de dobânzi;
  • venituri din premii;
  • venituri din jocuri de noroc;
  • venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
  • câştiguri din transferul titlurilor de valoare;
  • venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen.

f201
Veniturile realizate din străinătate
de persoanele fizice în anul fiscal de raportare, precum şi impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităţi monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului.
 

Veniturile din străinătate, precum şi impozitul aferent, exprimate în unităţi monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Naţională a României, se vor transforma astfel:

  • din moneda statului de sursă într-o valută de circulaţie internaţională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb din ţara de sursă;
  • din valuta de circulaţie internaţională în lei, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Naţională a României, din anul de realizare a venitului respectiv.

Modelul şi conţinutul formularului 201, precum şi instrucţiunile de completare ale acestuia sunt reglementate prinOrdinul ANAF nr.  52/2012. Actul normativ poate fi consultat integral pe  Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Sursa: ANAF

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here