În afară de faptul că formalităţile pentru angajarea unui salariat în societate au fost mult modificate şi îngreunate în ultimii ani, printre procedurile de îndeplinit de către angajator, înainte de a semna propriu-zis contractul individual de muncă cu noul salariat, se numără şi informarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă din raza teritorială în care angajatorul îşi are sediul cu privire la locul/locurile de muncă vacante în unitate.
Prevederile legislative în această direcţie se găsesc în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi în normele pentru aplicarea legii.

Notă: Din prima parte puteţi afla informaţii despre termenul de declarare a locurilor de muncă vacante, modalităţile de declarare şi cum se face declararea în sine. Prima parte este aici.

Condiţii minime de ocupare

Am lăsat la final informaţiile ce trebuie menţionate în anexa 1A (de la normele Legii nr. 76/2002) cu privire la condiţiile minime de ocupare. Anexa în cauză departajează condiţiile minime în:
vechime în domeniu;
studii;
alte condiţii.
Precizarea acestor informaţii este foarte importantă. În funcţie de acestea, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă poate considera că un şomer, în condiţiile Legii nr. 76/2002, poate fi trimis către angajatorul în cauză pentru ocuparea postului de muncă vacant. Pentru a nu întâmpina dificultăţi în trierea candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile minime de angajare pe postul vacant, angajatorii au posibilitatea să ofere informaţii despre cerinţele imperios necesare ale potenţialului candidat.
De exemplu, pentru postul de operator vânzări prin telefon (cod COR 333912) se pot menţiona ca cerinţe minime:
vechime în domeniu – cel puţin şase luni;
studii – cel puţin studii medii;
alte condiţii – informaţii cu privire la limba în care urmează să îşi desfăşoare activitatea viitorul salariat, proiectul la care va lucra – vânzări din domeniul IT, cosmetic, farmaceutic, etc.
Cu cât condiţiile minime de ocupare a postului sunt mai specifice, cu atât potenţialii candidaţi trimişi de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă sunt mai potriviţi pentru ocuparea postului vacant.

Ocuparea posturilor vacante prin intermediul AJOFM/AMOFM

În funcţie de valabilitatea ofertei menţionată în Anexa nr. 1A, angajatorul oferă informaţii despre cât de urgentă este nevoia de ocupare a postului de muncă vacant.
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă are posibilitatea ca în interiorul perioadei de timp pentru care este valabilă oferta să identifice şomeri înregistraţi că fiind potenţiali candidaţi pentru ocuparea posturilor în cauză.
În interiorul acestui interval de timp, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă poate trimite candidaţi la adresa societăţii în vederea intervievării acestora pentru ocuparea locurilor de muncă vacante declarate.
Şomerii înregistraţi au obligaţia de a se prezenţa la societatea la care au fost trimişi, altfel aceştia îşi vor pierde calitatea de şomeri, dovedind astfel că nu intenţionează să se angajeze şi că nici nu vor să facă demersuri în acest sens.
Angajatorii cărora le sunt trimişi şomeri înregistraţi în vederea angajării pe locurile de muncă declarate vacante au obligaţia intervievării potenţialilor candidaţi. În situaţia în care nu se încadrează în profilul viitorului salariat, angajatorii au obligaţia să formuleze motive pertinente şi verificabile pentru care candidatul a fost refuzat.

Cum se procedează când se ocupă  locurile de muncă vacante declarate la AJOFM/AMOFM

În funcţie de numărul de şomeri înregistraţi trimişi de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, angajatorul are obligaţia înştiinţării (zilnic, săptămânal) agenţiei cu privire la angajarea sau nu a potenţialilor candidaţi intervievaţi.
În situaţia în care potenţialii candidaţi trimişi nu corespund profilului salariatului droit, se vor aduce la cunoştinţă, de exemplu prin procese verbale, motivele pertinente care au stat la baza neacceptării încadrării în muncă a şomerilor înregistraţi.
În situaţia în care potenţialii candidaţi corespund profilului salariatului dorit şi urmează a fi încadraţi în muncă, angajatorul are obligaţia de a comunica agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă ocuparea respectivului loc de muncă vacant în termen de o zi de la începerea activităţii (prevedere care se regăseşte în normele de aplicare a Legii nr. 76/2002).
Chiar şi în situaţia în care locurile de muncă vacante declarate sunt ocupate de persoane care nu au fost trimise de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, angajatorul are obligaţia înştiinţării acesteia din urmă, in interiorul aceluiaşi termen.
După cum se poate observa, această procedură este suficient de laborioasă şi anevoioasă, mai ales în situaţia în care angajatorul are imperios nevoie de resursă umană şi ocuparea postului de muncă vacant se poate face imediat.
Pentru respectarea acestei proceduri, în situaţia în care agenţia pentru ocuparea forţei de muncă nu trimite şomeri înregistraţi ca fiind potenţiali candidaţi, pentru că în perioada respectivă nu înregistrează şomeri care să corespundă condiţiilor minime de angajare, angajatorul are următoarele două obligaţii:
să informeze agenţia pentru ocuparea forţei de muncă privind locurile de muncă vacante, în termen de cinci zile de la vacantarea acestora;
să informeze în termen de o zi ocuparea posturilor de muncă vacante declarate.
––––––––––––––(P)––––––––––––––
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.
Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Povesti de adormit copii. La Turda ALOFM nu trimite nici un somer nicaieri. Postul este deja ocupat si se afiseaza oferta in momentul in care se doreste obtinerea repartitiei. Daca te deplasezi la angajator ti se spune sa lasi un CV dupa care nu se mai intimpla nimic Zisa lege 76/2002 este zero barat.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here