În afară de faptul că formalităţile pentru angajarea unui salariat în societate au fost mult modificate şi îngreunate în ultimii ani, printre procedurile de îndeplinit de către angajator, înainte de a semna propriu-zis contractul individual de muncă cu noul salariat, se numără şi informarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă din raza teritorială în care angajatorul îşi are sediul cu privire la locul/locurile de muncă vacante în unitate.
Prevederile legislative în această direcţie se găsesc în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi în normele pentru aplicarea legii.

Termenul de declarare a locurilor de muncă vacante

În conformitate cu prevederile art. 10 din legea mai sus menţionată, angajatorii au obligaţia să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază îşi au sediul, toate locurile de muncă vacante, în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora.
Prin locuri de muncă vacante se face referire la locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării contractului individual de muncă cu salariatul care ocupa postul în cauză, dar, în acelaşi timp, se face referire şi la locurile de muncă nou-create în organigramă.

Modalităţi de declarare a locurilor de muncă vacante

Comunicarea de către angajator către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă (sau către cea judeţeană sau a Bucureştiului) se face:
pe suport de hârtie;
în format electronic, pe suport magnetic sau e-mail.
Cea de-a doua formă de declarare, în special cea pe e-mail, este o modalitate eficientă pentru angajatori, în ideea în care aceştia au posibilitatea să nu se mai deplaseze fizic la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, ci să trimită evidenţa locurilor de muncă pe e-mail.
În schimb, este recomandat că prima dată când se face înştiinţarea să se facă personal, pentru obţinerea adresei de e-mail corespunzătoare pentru trimiterea ulterioară pe e-mail. Fiecare agenţie pentru ocuparea forţei de muncă are un e-mail distinct. De exemplu, fiecare sector din Bucureşti are câte o adresă de e-mail pentru înştiinţarea vancatării posturilor în unitate.

Cum se face declararea vacantării posturilor

Documentul care stă la baza informării agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă este anexa nr. 1A, care se regăseşte în normele de aplicare a Legii nr. 76/2002.
Informaţiile cuprinse în anexă sunt:
1. Datele de identificare şi de contact ale angajatorului:
– denumire;
– cod unic de înregistrare;
– codul CAEN – domeniul principal de activitate;
– forma de proprietate şi forma de organizare;
– sediul societăţii;
– informaţii privind numărul total de angajaţi;
2. Datele privind locurile de muncă vacante:
– ocupaţia vacantă (funcţia) corespunzătoare codului COR (codul clasificării ocupaţiilor din România);
– numărul de locuri de muncă vacante, cu delimitarea: loc de muncă vacant ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau loc de muncă nou-creat;
– menţiunea separată care face referire la valabilitatea ofertei şi pentru cetăţenii din Uniunea Europeană;
– localitatea şi judeţul în care se află locul de muncă vacant, implicit locul în care urmează să îşi desfăşoară activitatea noul angajat;
– durata încadrării în muncă, în sensul în care se va face pe perioada determinată sau nedeterminată. Dacă este vorba de un post pe perioada determinate, se vor preciza numărul de luni pentru ocuparea postului vacant;
– perioada contractului, cu referire la data de început a raporturilor de muncă şi data de sfârşit (în cazul contractelor pe perioadă determinată),
– durata muncii, adică norma de lucru a salariatului. Se va complete, după caz, “N”, ca fiind normă întreagă de lucru, sau “P”, în situaţia în care postul presupune un program parţial de lucru (cu precizarea orelor/zi);
– salariul de încadrare  – se poate menţiona brut sau net, evident peste sau cel puţin egal cu salariul minim pe economie;
– alte avantaje oferite salariatului – tichete de masă, decontarea transportului, asigurare medicală etc.;
– informaţii privind valabilitatea ofertei, cât timp de la informarea agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă oferta este valabilă;
– modalitatea de soluţionare a ofertei. De exemplu, prin scrisoare şi CV, telefon, preselecţie din partea AJOFM/ANOFM.
Notă: Din partea a doua a subiectului puteţi afla informaţii despre condiţiile minime de ocupare, ocuparea posturilor vacante prin intermediul AJOFM/AMOFM şi despre cum se procedează când se ocupă locurile de muncă vacante declarate. Partea a doua este aici.
––––––––––––––(P)––––––––––––––
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.
Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here