Începând cu data de 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliţi în România conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, au obligaţia, în relaţia B2G, să emită facturi electronice şi să le transmită prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, potrivit legii nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 care intra în vigoare la 20 mai 2022.

Legea prevede reglementarea Sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, în strictă concordanță cu standardul european de facturare electronică (Directiva 2014/55/UE), și creează cadrul realizării specificațiilor tehnice de bază ale facturii electronice în România.

Totodată, actul normativ vizează modalitatea de utilizare a Sistemului e-Factura de către operatorii economici și autoritățile și entitățile publice, prin descrierea regulilor generale de transmitere, recepționare și prelucrare a facturii electronice.

Printre modificări se numărără prevederea că operatorii economici înregistraţi în Registrul RO e-Factura care nu dispun de o aplicaţie de conversie pot utiliza aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Ministerul Finanţelor, prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, la momentul operaţionalizării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Toate funcţionalităţile sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura utilizate de către operatorii economici înrolaţi sunt accesibile acestora şi prin servicii digitale de tip maşină-la-maşină, respectiv interfeţe de aplicaţie programabile

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here