În conformitate cu legislația în vigoare, drepturile și obligațiile salariatului sunt prevăzute în mod expres și, mai mult decât atât, salariatul nu poate renunța la drepturile sale recunoscute de lege, întrucât încălcarea acestei interdicții este lovită de nulitate.
Potrivit prevederilor Codului Muncii, salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

• obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
» Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către salariat a obligațiilor sale prevăzute în fișa de post poate constitui abatere disciplinară și poate atrage angajarea răspunderii disciplinare. Aceasta poate duce la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

• obligaţia de a respecta disciplina muncii;
» Disciplina muncii reprezintă totalitatea îndatoririlor asumate de salariați la încheierea contractului de muncă, prevăzute în actele normative, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în contractul individual de muncă, în regulamentul intern, precum și măsurile luate de angajator prin ordine scrise sau verbale, în exercitarea atribuțiilor sale de îndrumare și control.

• obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
» Din nou, nerespectarea acestora poate constitui abatere disciplinară, implicând toate consecințele acesteia.

• obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
» Aceasta este îndatorirea salariatului de a urmări, în executarea muncii sale, interesele legitime ale angajatorului și de a se abține de la orice acțiune având ca scop sau efect afectarea acestor interese. Atenție! Obligația de fidelitate nu trebuie confundată cu clauza de neconcurență, care este reglementată în mod distinct în Codul Muncii și care, pentru a putea fi eficace, trebuie să îndeplinească anumite condiții speciale.

• obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

• obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
» Aceasta se concretizează prin obligația salariaţilor de a nu dezvălui nicio informație care le-a fost adusă la cunoștință în cadrul activității lor. Atenție! Această obligație nu trebuie confundată cu clauza de confidențialitate, care, pentru a putea fi eficace, trebuie să îndeplinească condiții speciale prevăzute de Codul Muncii.

• alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
Notă: Articolul despre drepturile salariatului poate fi citit AICI.
——————————(P)——————————
Aveţi nevoie de forma consolidată la zi a actelor normative? Acum puteţi cumpăra online acte normative (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro, fără să aveţi nevoie de un abonament Lege5.

Achiziţionarea actelor normative se face din zona gratuită a aplicaţiei Lege5 Online. Din momentul achiziţionării, aveţi acces la fişiere timp de două săptămâni. Formele consolidate pot fi descărcate de maximum patru ori în această perioadă.

Cum procedaţi ca să cumpăraţi online un document electronic? Găsiţi un ghid AICI.

Lege5
 este soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

L5S

Foto articol:
 Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here