17 August, 2017

Obligaţiile fiscale înscrise în vectorul fiscal

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul unui ordin al ministrului finanţelor publice privind categoriile de obligaţii fiscale de declarare care se înscriu în vectorul fiscal. Proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul ANAF în data de 28 aprilie a.c., spre dezbatere publică.

Conform prevederilor art.78 alin. (1) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrul contribuabililor se înscriu şi categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, denumite vector fiscal.

Categoriile de obligaţii fiscale care se înscriu în vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Astfel, categoriile de obligaţii fiscale de declarare au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor. Prin acelaşi ordin a fost modificat şi formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, precum şi instrucţiunile de completare a acestuia.

Totodată, la art.228 alin.(2) din Codul de procedură fiscală se stipulează că formularele necesare şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind administrarea creanţelor fiscale se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Având în vedere reglementările legale menţionate, prin proiectul de ordin se propune:

aprobarea categoriilor de obligaţii fiscale de declarare care se înscriu în vectorul fiscal;

abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare;

abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1329/2004 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind sediile secundare”.

Sursa: ANAF

*

Reamintim că, recent, prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.1977, publicat în M.Of.nr.282 din 21 aprilie 2011 a fost modificat şi completat Ordinul ANAF nr.1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu