Procedura privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice a fost aprobată prin Ordinul președintelui ANAF nr. 2547/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 800 din 2 octombrie, act prin care sunt adoptate şi formularele ce vor fi folosite în acest scop. 

Procedura de stabilire din oficiu a CAS 

Categoriile de contribuabili vizați şi neeligibili. Procedura se aplică persoanelor fizice care nu și-au îndeplinit obligația declarării contribuției de asigurări sociale, respectiv a contribuției de asigurări sociale de sănătate, începând cu anul fiscal 2018.

– Procedura se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au realizat venituri din activități independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale;

b) au estimat pentru anul curent un venit net anual cumulat din aceste venituri, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – capitolul II (denumită în continuare declarație unică estimativă);

c) nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale datorată pentru anul fiscal de impunere.

Verificarea contribuabililor se face pe baza următoarelor surse de informații:

a) formularul 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, emis și comunicat contribuabililor;

b) formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, depus de plătitorii de venituri;

c) formularul „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice„, depus de contribuabili;

d) alte informații existente în evidența fiscală.

DE REŢINUT: Pentru persoanele care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală se verifică în formularul 112 dacă acestea au realizat și venituri din salarii și asimilate acestora. În situația în care – din verificarea declaraţiilor pe formularul 112 – rezultă că au fost realizate venituri din salarii și asimilate acestora cel puțin o lună în perioada de realizare a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, acestea din urmă NU se iau în considerare la stabilirea plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe țară.

NU sunt afectaţi:

● contribuabilii care au realizat în mod exclusiv venituri din drepturi de proprietate intelectuală și/sau în baza contractelor de activitate sportivă, în regim de reținere la sursă a impozitului pe venit și pentru care venitul net/brut cumulat, declarat de plătitorii de venituri în formularul 112, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară;

● contribuabilii pentru care plătitorii de venituri au reținut la sursă contribuția de asigurări sociale calculată la plafonul minim anual și declarată în formularul 112;

● persoanele fizice care nu datorează contribuții de asigurări sociale în România, potrivit legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

Categorii de pensionari neafectaţi de procedură. Impunerea din oficiu NU se aplică pensionarilor din următoare categorii :

● persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii;

● persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii și/sau ai sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii.

Etape procedurale. Organul fiscal emite o notificare, cu posibilitate de plată în 15 zile, urmată de audieri; ulterior, contribuabillul poate depune declaraţia unică, iar pentru cei rămaşi în listele organului fiscal ANAF calculează obligaţiile de plată, întocmeşte referatul şi emite „Decizia privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”.

Contribuția de asigurări sociale datorată se stabilește prin aplicarea cotei de contribuție prevăzute la art. 138 din Codul fiscal asupra bazei anuale de calcul. 

Procedura de stabilire din oficiu a CASS 

Procedura se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

A. au realizat venituri din următoarele categorii:

a) venituri din activități independente;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

c) venituri din asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit prevederilor titlului II, titlului III din Codul fiscal sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;

d) venituri din cedarea folosinței bunurilor;

e) venituri din agricultură, silvicultură, piscicultură;

f) venituri din investiții;

g) venituri din alte surse.

B. au estimat pentru anul de impunere un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. A, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice estimative;

C. nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul fiscal de impunere.

– Pentru persoanele care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală se verifică în formularul 112, precum și în evidențele fiscale dacă acestea au realizat venituri din pensii sau/și venituri din salarii și asimilate acestora. În situația în care au fost realizate venituri din categoriile menționate cel puțin o lună în perioada de realizare a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, acestea din urmă nu se iau în considerare la stabilirea plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe țară.

– Pentru persoanele de la art. 154 alin. (1) lit. a) și b) din Codul fiscal, veniturile din cedarea folosinței bunurilor, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, precum și veniturile din investiții și alte surse nu se iau în considerare la stabilirea plafonului minim anual de 12 salarii minime brute pe țară. Condiția de eliminare a veniturilor din plafonul minim anual se consideră îndeplinită dacă contribuabilii se încadrează în categoriile menționate cel puțin o lună în perioada de realizare a veniturilor.

Procedura se derulează , mai departe, în aceleaşi condiţii ca la stabilirea din oficiu a obligaţiilor de plată a CAS. 

Anularea deciziei de impunere din oficiu 

În situația în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării „Deciziei privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoane fizice”, contribuabilul își îndeplinește obligațiile declarative, decizia se anulează.

– Decizia de anulare a deciziei privind stabilirea din oficiu a CAS și a CASS pentru persoane fizice se emite și în situația în care contribuabilul face dovada, ulterior comunicării deciziei de impunere din oficiu, prin prezentarea de documente (de exemplu, documente care atestă că i se aplică legislația altor state în domeniul securității sociale, conform prevederilor instrumentelor juridice internaționale la care România este parte), din care rezultă că nu avea obligația plății contribuției de asigurări sociale și/sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate în anul de impunere. 

Documentar legal: 

Procedura face trimitere la următoarele dispoziții din Codul fiscal

Art. 138. – Cotele de contribuții de asigurări sociale

Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt următoarele:

a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;

b) 4% datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;

c) 8% datorată în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora. 

Art. 154. – Categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenți, studenții – doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6 ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară, pentru aceste venituri datorează contribuție;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară, pentru aceste venituri datorează contribuție;

Ai nevoie de Ordin nr. 2547/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here