Recent, a intrat în vigoare Legea nr.211 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul oficial nr.837 din 25 noiembrie a.c. În această prezentare, ne rezumăm la a semnala, succint, prevederi din acest act normativ în măsura în care vizează firmele producătoare sau deţinătoare de deşeuri.

Încadrare în “lista deşeurilor”. Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor, aprobată de către Comisia Europeană şi care se preia în legislaţia naţională prin hotărâre a Guvernului.

Deşeuri periculoase. Producătorii şi deţinătorii de deşeuri persoane juridice sunt obligaţi să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

Valorificarea deşeurilor. Producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora, cu respectarea prevederilor din lege, să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă, să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă, respectiv fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

“Deşeurile care încetează să mai fie considerate deşeuri”. Printr-o formulare la prima vedere nefericită, legiuitorul vine să precizeze că, dacă deşeurile au decăzut din această încadrare, atunci, în cazul acestor rezultate nu se mai aplică prevederile şi obiectivele de valorificare şi reciclare prevăzute de:

Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

Hotărârea Guvernului nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte acte normative.

“Poluatorul plăteşte”. În conformitate cu principiul “poluatorul plăteşte”, costurile operaţiunilor de gestionare a deşeurilor se suportă de către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori anterior al deşeurilor. În cazul deşeurilor abandonate şi în cazul în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curăţarea şi refacerea mediului, precum şi cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea producătorului/deţinătorului de deşeuri, acesta este obligat să suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cât şi pe cele legate de acţiunile întreprinse pentru identificare.

Gestionarea deşeurilor. Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici (autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate  trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Art. 23. – (1) Producătorul sau deţinătorul care transferă deşeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă. Producătorul sau deţinătorul care transferă altcuiva deşeuri, în vederea efectuării unor operaţiuni de tratare preliminară operaţiunilor de valorificare sau de eliminare completă, nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

Etichetarea deşeurilor periculoase. Producătorii de deşeuri sunt obligaţi să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit reglementărilor comunitare, nominalizate în textul legii.

Abrogări. La data intrării în vigoare a acestei legi se abrogă O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi O.U.G. nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare.

Dispoziţiile referitoare la contravenţii intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial.

3 COMENTARII

    • Bună ziua!

      Dumneavoastră, ca şi utilizator, aveţi posibilitatea de a vă abona la newsletter-ul nostru, care se află la următoarea adresă: https://legestart.ro/abonare-newsletter.htm Puteţi alege domeniul de interes, iar în cazul dumneavoastră ar fi “Mediu”. De asemenea, puteţi să vă alegeţi şi alte domenii de interes cum ar fi: administraţie publică, economie, justiţie, legislaţie bancară şi asigurări etc. Toate noutăţile legislative, ştirile şi articolele din domeniile pe care vi le-aţi ales le veţi primi prin e-mail. O zi bună!

  1. Buna ziua! Comentariul dvs legat de deseurile care nu mai sunt deseuri este gresit. Pasajul din legislatie se refera la implementare Regulamentelor europene de “end of waste”, iar trimiterea la celellalte fluxuri speciale de deseuri ce implica tratrea este fireasca, atata timp cat trasabilitatea deseurilor se inchide la cel care implementeaza Regulamentele europene. Adica si mai clar, reciclatorul transforma deseurile in materie prima certificata.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here