Președintele Klaus Iohannis a aprobat legea care aduce modificări la Codul fiscal, stabilind obligații pentru furnizorii de servicii de plată și posibilitatea de a ajusta impozitul pe valoarea adăugată pentru reducerile de preț aplicate după livrarea bunurilor sau serviciilor, în cazul în care acestea nu sunt acordate direct clienților. Această lege impune și cerința ca furnizorii de servicii de plată să țină evidența plăților transfrontaliere și să pună aceste informații la dispoziția autorităților fiscale.

De asemenea, legea introduce noi termene pentru depunerea declarațiilor aferente regimurilor speciale, stabilind clar ultima zi a fiecărei luni ca termen limită, chiar și în cazul lunilor nelucrătoare. De exemplu, aceste declarații trebuie depuse până la finalul lunii următoare perioadei fiscale respective, conform prevederilor actuale ale Codului fiscal.

Obligațiile pentru furnizorii de servicii de plată includ păstrarea evidențelor privind plățile transfrontaliere și beneficiarii acestora, pentru a permite autorităților fiscale să controleze livrările de bunuri și serviciile efectuate în România, în scopul combaterii fraudei în domeniul TVA.

Această obligație se aplică doar serviciilor de plată în legătură cu plățile transfrontaliere, definite ca plăți efectuate între un plătitor dintr-un stat membru și un beneficiar din alt stat membru, un teritoriu terț sau o țară terță.

Obligația de raportare este valabilă atunci când, într-un trimestru calendaristic, furnizorul de servicii de plată efectuează mai mult de 25 de plăți transfrontaliere către același beneficiar.

Numărul de plăți transfrontaliere este calculat pentru fiecare stat membru și pentru fiecare beneficiar al plăților. Dacă beneficiarul are mai multe elemente de identificare, calculul se face pentru fiecare dintre acestea.

Vezi aici Legea nr. 33/2024

Vezi aici alte articole despre tva

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here