Ordonanţa Guvernului nr. 31/2013 a adus modificări de substanţă privind constituirea veniturilor la Fondul pentru mediu, amendamente introduse în reglementarea de bază dată prin O.U.G. nr. 196/2005 – aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Reluăm, în continuare, această temă, insistând asupra obligaţiilor pe unele substanţe poluante specifice, cu precizări privind cele care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2014, în temeiul prevederilor din ordonanţa de modificare nr. 31/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 553/2013.

Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, datorate de operatorii economici deţinători de surse staţionare a căror utilizare afectează factorii de mediu
În anexa nr. 1 din O.U.G. nr. 196/2005 este prezentat cuantumul taxelor pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, provenite de la surse fixe şi mobile, de la pulberi, oxizi de azot, axizi de sulf, poluanţi organici persistenţi, metale grele (plumb, cadmiu, mercur).

“Emisia” este definită prin O.U.G. nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Modul de calcul este prezentat în Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor, publicată în Monitorul oficial nr. 196/2011, cu diferenţieri după cum operatorii deţinători de surse staţionare generatoare de emisii de poluanţi în atmosferă îşi monitorizează sau nu, singuri, emisiile de poluanţi.

Contribuţia de 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici

Baza de calcul la care se aplică contribuţia de 2% în cazul producătorilor interni reprezintă valoarea de vânzare a substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională, exclusiv TVA. De la 1 ianuarie, în cazul introducerii pe piaţa naţională, prin achiziţii intraunionale sau importuri de bunuri, în scopul utilizării sau consumului propriu, a substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, baza de calcul la care se aplică contribuţia o reprezintă valoarea de achiziţie, exclusiv TVA aferentă.
Tot de la 1 ianuarie, contribuţia se declară şi se plăteşte lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

Taxa de 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse
Reglementarea acestei taxe a fost modificată prin O.G. nr. 31/2013, cu aplicare de la 1 ianuarie.
Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare. Tot de la 1 ianuarie, contribuţia se declară şi se plăteşte lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea.

mod_ob_fm_1ian» Captură foto Lege5 Online: În stânga puteţi vedea forma actuală a art. 9 alin. (1) lit. s) din OUG nr. 196/2005, iar în dreapta – forma viitoare (modificările se aplică de la 01.01.2014). // Atenţie: Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragrafe) este o facilitate disponibilă doar pentru abonaţii Lege5.


Sumele încasate ca urmare a aplicării penalităţii de 100 euro, echivalentă în lei la cursul de schimb leu/euro al BNR valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă, plătită de către operatorul sau operatorul de aeronave care nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

OBLIGAŢIE NOUĂ! Sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 145/2010.


AAU (assigned amount unit) reprezintă drepturile de emisii de CO2, o tonă de CO2 reprezentând un certificat. 

Obligaţia este în vigoare din 2 septembrie 2013, data publicării O.G. nr. 31/2013.

OBLIGAŢIE NOUĂ! Contravaloarea în lei a sumei obţinute în urma scoaterii la licitaţie, în condiţiile legii, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Obligaţia este în vigoare din 2 septembrie 2013, data publicării O.G. nr. 31/2013.
Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here