Prin Ordinul nr. 426/2019, au fost aduse modificări şi completări la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. 

Actul normative semnalat a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 140 din 21 februarie 2019. 

Modificările fac aplicarea subsecventă a recentelor modificări la Codul fiscal aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. În vigoare de la 21 februarie 2019 

Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat

Conținut în anexa la Ordinul nr. 587/2016, „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” se modifică și se completează după cum urmează:

a) Se elimină pozițiile 52-56 care se refereau la:

– Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate din activități publicitare la produsele din tutun și băuturi alcoolice

– Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producția internă

– Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achiziții intracomunitare/import

– Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din producția internă

– Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziții intracomunitare/import.

b) După poziția 76 „Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere” se introduc două noi poziții, pozițiile 77 și 78, şi anume:

– Taxa lunară calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;

– Taxa pe activele financiare. 

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat

Termenul de depunere. Au fost aduse completări la instrucţiunile privind termenul de depunere a Declaraţiei pe formularul 100:

– declarare lunară, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare: a fost adăugată aici obligaţile de plată reprezentând taxa lunară calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, și reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018.

– depunerea trimestrială a Declaraţiei: a fost introdusă obligaţia de declarare a obligaţiei de plată reprezentând taxa pe activele financiare, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu excepția situației prevăzute la subpct. 1.3 lit. k).

– alte termene de depunere a Declaraţiei : a fost adăugată poziţia care obligaţia de depunere a formularului 100 până la data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv până la data radierii, după caz, pentru obligația de plată reprezentând taxa pe activele financiare, în cazul contribuabililor care încetează să existe într-un trimestru.

Completarea declaraţiei. Au fost aduse modificări la Instrucţiunile de completare referitor la «Date privind creanța fiscală».

Ai nevoie de Ordinul nr. 426/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here