OpANAF nr. 2420 din 2022 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare este în vigoare de la 12 decembrie 2022.

Prezentul act normativ se adresează persoanelor fizice ce nu și-au îndeplinit obligațiile de declarare și plată a asigurărilor sociale obligatorii.

Ne amintim faptul că pe durata stării de urgență și, ulterior, pe durata stării de alertă diverse categorii socio-profesionale, cum sunt persoanele ce desfășoară activități independente, persoanele ce au realizat venituri din drepturi de autor au primit din partea bugetului diverse forme de sprijin sub forma fie a șomajului tehnic, fie indemnizații pentru reducerea timpului de lucru, etc.

Aceste sume erau în sfera impozitului pe venit și a asigurărilor sociale obligatorii – contribuție la asigurările de sănătate, contribuție la pensie.

Persoanele fizice au avut obligația să depună declarația unică la termenul prevăzut în lege și să plătească respectivele obligații fiscale.

Actul normativ analizat astăzi se adresează persoanelor ce nu au îndeplinit aceste obligații, de declarare și plată a asigurărilor sociale și modifică procedura de stabilire din oficiu de către autoritatea fiscală și, ulterior, dacă este cazul, de executare silită.

Principalele elemente ale procedurii sunt:

  1. Se calculează impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii separat faţă de obligaţiile aferente veniturilor realizate de persoana fizică din desfăşurarea activităţii;
  2. Se identifică contribuabilii pe baza informaţiilor transmise de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială și se întocmeşte lista contribuabililor care au realizat venituri din indemnizaţii pentru care se datorează obligaţii fiscale;
  3. Din lista prevăzută anterior se elimină contribuabilii care au depus declaraţia unică, persoanele fizice care nu datorează contribuţii de asigurări sociale în România în anul de impunere și persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii;
  4. Compartimentul de specialitate notifică fiecare contribuabil înscris în listă şi asigură exercitarea de către acesta a dreptului de a fi ascultat conform prevederilor de la art. 9 din Codul de procedură fiscală, cu precizarea termenului la care persoana fizică trebuie să se prezinte în vederea audierii;
  5. În termen de 15 zile de la data comunicării notificării, organul fiscal central competent elimină din listă contribuabilii care, în urma notificării, şi-au îndeplinit obligaţiile declarative privind contribuţia de asigurări sociale prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal central competent;
  6. Pentru persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate, identificarea acestora pentru care se stabileşte din oficiu contribuţia de asigurări sociale se face în baza schimbul de informaţii între ANAF şi autorităţile fiscale din străinătate, prin intermediul aplicaţiei informatice naţionale „Automatic Exchange of Information“ (AEOI) și se întocmește o listă;
  7. Din listă se elimină contribuabilii care au depus declaraţia unică privind şi au declarat contribuţia de asigurări sociale datorată pentru veniturile asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate la secţiunea corespunzătoare de la capitolul I, persoanele fizice care nu datorează contribuţii de asigurări sociale în România în anul de impunere;
  8. Și pentru aceste persoane se urmăresc etapele prezentate mai sus cu privire la notificarea şi audierea contribuabililor;
  9. Pentru stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor pentru activitatea desfăşurată în străinătate şi venituri din pensii din străinătate se întocmește o listă pe baza informațiilor transmise, se elimină din listă contribuabilii care au depus Declaraţia unică, persoanele fizice care nu datorează contribuţii de asigurări sociale în România, persoanele care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate în anul de impunere și se urmărește aceeași procedură de notificare şi audiere a contribuabililor.

Decizia privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate se emite în două exemplare, dintre care unul se comunică persoanei fizice.

În situaţia în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate, contribuabilul îşi îndeplineşte obligaţiile declarative, decizia se anulează.

În acest caz, organul fiscal central competent emite Formularul 662 „Decizie de anulare a Deciziei privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate“. Acesta se emite şi în situaţia în care contribuabilul face dovada, ulterior comunicării deciziei de impunere din oficiu, prin prezentarea de documente, că nu avea obligaţia plăţii obligaţiilor fiscale în anul de impunere.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here