Vă prezentăm în cele ce urmează obligaţiile fiscale pe care trebuie să le depună la Fisc contribuabilii până luni, 16 iulie:

1. Declaraţia intrastat pentru luna precedentă – http://intrastat.insse.ro/intrastat/

Toţi operatorii economici înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică aceia care au cod de identificare fiscală, trebuie să depună această declaraţie. De asemenea, dacă, în calitate de operatori economici, aceştia realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, atunci ei trebuie să depună declaraţia intrastat.

O ultimă condiţie pentru depunerea declaraţiei este aceea ca valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, să depăşească pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Pragurile valorice INTRASTAT pentru anul 2012 sunt:

* pentru introduceri intracomunitare: 300.000 RON

* pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON.

Important: Termenul iniţial de depunere al declaraţiei intrastat era 15 iulie, însă această zi este nelucrătoare, iar, în acest caz, termenul se amână până la prima zi lucrătoare de după această dată, adică luni, 16 iulie!

Acte normative utile

1. Legea nr. 422/2006, art. 6;

2. Normă din 19/01/2011 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 21/2011;

3. Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1183/2011

2. Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă

Contribuabilii care trebuie să plătească această cotă sunt asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Acte normative utile:

1. Art. 22 din legea 76/2002

2. art. 10 şi anexa nr. 3 la Norma metodologică de aplicare a legii nr. 76/2002 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 cu modificările ulterioare.

3. Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Categoriile de contribuabili care trebuie să plătească impozitul pe spectacole sunt reprezentate de persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

Acte normative utile

1. art. 273 şi art. 277 din Codul Fiscal;

2. pct 172 şi pct. 184 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004,

3. Anexa nr. 4 la Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 75/767/2009, publicat în Monitorul Oficial nr. 364bis/2009.

Descarcă Declaraţia privind încasările din spectacole în format PDF! Click aici: Declaratie incasari din spectacole

4. Depunerea Situaţiei Centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă (luna iunie)

Cei care trebuie să depună această declaraţie sunt operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcool etilic şi produse alcoolice).

Acte normative utile:

1. Codul fiscal, art. 20658 ;

2. pct. 111 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin pct. 10 din H.G. 1620/2009 (alin. (25) al pct. 111 la norme) şi modificat prin 64 din H.G. 50/2012 (alin. 30 al pct. 111 la norme).

Descarcă Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile în format PDF! Click aici: Situatie centralizatoare achizitii produse

5. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă (iunie)

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile trebuie să depună această situaţie la Fisc.

Acte normative utile:

1. Codul Fiscal art. 20650;

2. pct. 105 (2) din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin art. I, lit. F, pct. 10 din H.G. nr. 1620/2009.

Descarcă Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă în format PDF! Click aici: Situatie centralizatoare livrari produse accizabile

6. Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă (iunie)

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Acte normative utile:

1. Codul Fiscal art. 20620;

2. pct. 82 (22) din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin art. I, lit. F, pct. 10 din H.G. nr. 1.620/2009 şi modificat prin punctul 13. din H.G. nr. 50/2012.

Descarcă Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna precendentă în format PDF! Click aici: Situatie achizitii produse energetice

7. Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă (iunie)

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãrii.

Acte normative utile:

1. Codul Fiscal art. 20664 ;

2. pct. 117.2 (9) din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin art. I, lit. F, pct. 10 din HG nr. 1620/2009.

Descarcă Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor în format PDF! Click aici: Evidenta achizitionare marcaje

8. Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna precedentă (iunie)

Situaţia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.

Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat fac parte din categoriile de contribuabili.

Acte normative utile:

1. Codul fiscal art. 20615 alin. (7); pct. 771 alin. 1

2. Anexa nr. 311 şi Anexa nr. 312 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, modificată Hotărâre nr. 150/2011 începând cu 01.03.2011.

Descarcă Situaţia eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în format PDF! Click aici: Situatie eliberare tigari de foi

Descarcă Situaţia eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în format PDF! Click aici: Situatie eliberare tutun fin

9. Depunerea situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precedentă (iunie)

Declaraţia se depune lunar până la data de 15 ale fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuia.

Acte normative utile:

1. Codul Fiscal art. 20655 ;

2. pct. 109 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin art. I, lit. F, pct. 10 din H.G. nr. 1620/2009 şi modificat prin punctul 61. din H.G. nr. 50/2012.

Descarcă Situaţia cu privire la produsele accizabile în format PDF! Click aici: Situatie produse accizabile

10. Depunerea Declaraţiei privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Dacă eşti  mic producător de vinuri liniştite, trebuie să depui această declaraţie.

Acte normative utile:

1. Codul Fiscal art. 20621;

2. pct. 83 (18) din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin art. I, lit. F, pct. 10 din H.G. nr. 1620/2009 (alin. (19) al pct. 83 la norme) şi modificat prin art. I, lit. B, pct. 9 din H.G. nr. 768/2010 (alin. (18) al pct. 83 la norme).

Descarcă Declaraţia privind producţia de vinuri liniştite realizată şi comercializată în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut în format PDF! Click aici: Declaratie productie vinuri linistite

11. Depunerea Declaraţiei privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut

Din categoriile de contribuabili fac parte micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (23), precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al Normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003.

Acte normative utile:

Codul Fiscal art. 20621, pct. 83 (25) din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin art. I, lit. F, pct. 10 din H.G. nr. 1.620/2009 (alin. 26 al pct. 83 la norme) şi modificat prin art. I, lit. B, pct. 9 din H.G. nr. 768/2010 (alin. 25 al pct. 83 la norme).

Descarcă Declaraţia privind achiziţiile/livrările intracomunitare de vinuri liniştite efectuate în calitate de mic producător aferentă semestrului trecut! Click aici: Declaratie achizitii intracomunitare vinuri linistite

12. Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie pentru luna precendentă.

Din categoria de contribuabili fac parte antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare.

Acte normative utile:

1. pct. 113.1 alin. 10 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin art. I, lit. F, pct. 10 din H.G. nr. 1.620/2009 şi modificat prin punctul 24. din Hotărâre nr. 768/2010.

Descarcă Jurnalul privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie! Click aici: Jurnal livrari combustibil aviatie

13. Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă (iunie)

Categorii de contribuabili: Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare.

Acte normative utile:

1. pct. 113.1 alin. 12 din Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin H.G. nr. 44/2004, introdus prin art. I, lit. F, pct. 10 din H.G. nr. 1.620/2009 şi modificat prin art. I, lit. B, pct. 24 din H.G. nr. 768/2010.

Descarcă Jurnalul privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie! Click aici: Jurnal achizitii combustibil aviatii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here