23 Februarie, 2018

Obligaţii fiscale cu termenul limită de depunere mâine, 28 februarie

În materialul de faţă vom prezenta ultimele obligaţii fiscale ce trebuie depuse luna aceasta, respectiv până mâine, 28 februarie 2013, dintre care de o mare importanţă este formularul 205. Totodată, vă oferim acces şi la modelul declaraţiilor, precum şi la instrucţiunile de completare şi modalităţile de depunere ale acestora.

1. Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă / venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi

Categoria de contribuabili cărora se adresează această obligaţie fiscală este formată din plătitorii veniturilor care au obligaţia să reţină la sursă impozitul pe venitul nerezidenţilor.

Plătitorii de venituri depun această declaraţie la autoritatea fiscală competentă până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui pentru care s-a plătit impozitul.

Descarcă declaraţia informativă! Click aici!

2. Declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe

Document fiscal reglementat prin OMFP nr. 460/2004, acesta se completează de persoana juridică din străinătate care are o reprezentanţă în România. Se completează de mână sau cu echipament informatic, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Descarcă declaraţia anuală privind impozitul pe reprezentanţe! Click aici!

3. Formular 205 „Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit”

Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, conform Titlului III din  Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul 205 se completează şi se depune şi de către intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Atenţie! Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență, care este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe portalul ANAF.

Descarcă formularul 205 şi instrucţiunile de completare ale acestuia!

4. Formular 400 „Declaraţia informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate”

Formularul 400 se depune de către plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate.

Descarcă formularul 400! Click aici!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu