Deoarece peste câteva zile, în data de 17 decembrie 2012, se va atinge termenul limită de depunere a unor obligaţii fiscale, în cadrul articolului de faţă vă vom prezenta obligaţiile respective şi categoriile de contribuabili care trebuie să le depună, oferindu-vă, în acelaşi timp, acces la formularele propriu-zise, care trebuie predate la Fisc.

* Declaraţia intrastat pentru luna noiembrie

Declaraţia intrastat trebuie depusă de către toţi operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

– sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată – adică au cod de identificare fiscală;

– realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;

– valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Pragurile valorice INTRASTAT pentru anul 2012 sunt:

– 300.000 RON pentru introduceri intracomunitar;

– 900.000 RON pentru expedieri intracomunitare.

Pentru a afla mai multe informaţii cu privire la această declaraţie, îţi recomandăm următorul articol.

Accesează declaraţia intrastat în format electronic! Click aici!

* Plata cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna noiembrie

Această vizează asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti.

* Plata impozitului pe spectacole şi depunerea declaraţiei privind încasările din spectacole

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Această obligaţie fiscală trebuie realizată de către persoanele fizice şi persoanele juridice care organizează manifestări artistice, competiţii sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazional, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

Descarcă declaraţia privind impozitul pe spectacole! Click aici!

* Depunerea Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna noiembrie

Categoria de contribuabili vizată este reprezentată de către operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final. (alcoolul etilic şi a produse alcoolice)

Descarcă formularul! Click aici!

* Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna noiembrie

Aceasta se adresează destinatarilor înregistraţi şi reprezentanţilor fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabile

* Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna noiembrie

Categorii de contribuabili: Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final.

Descarcă formularul! Click aici!

Bază legală:

Codul Fiscal;

Legea nr. 76/2002;

Legea nr. 422/2006;

Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1183/2011;

Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 75/767/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 364bis/2009;

Norma metodologică din 22/01/2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004;

Norma din 19/01/2011 de completare a Declaraţiei statistice Intrastat aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 21/2011;

Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 76/2002 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here