Reglementările prevăzute de art. 61 din Codul de procedură fiscală au, de la 1 ianuarie, Procedura de aplicare, aprobată prin OpANAF nr. 3770/2015, publicat în Monitorul oficial nr. 983/2015.

Procedura detaliază obligaţiile instituţiilor de credit, pe tipuri de informaţii pe care trebuie să le transmită organului fiscal central, precum şi informaţiile care trebuie transmise la ANAF în vederea prevenirii şi combaterii spălării banilor.

Rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la instituţiile de credit, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi

Instituţiile de credit au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la instituţiile de credit, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.

Prin conturi deschise se înţelege toate tipurile de conturi de care poate dispune un client, indiferent de monedă şi dacă acestea sunt deschise sau au fost deschise şi figurează închise la momentul efectuării solicitării.

Termenul de transmitere a rulajelor şi/sau soldurilor conturilor este de:

  • maximum 5 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o perioadă de până la 3 ani;
  • maximum 10 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o perioadă mai mare de 3 ani.

Termenul de transmitere a informaţiilor şi documentelor privind operaţiunile derulate prin respectivele În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, datele se transmit centralizat de către casa centrală atât în nume propriu, cât şi în numele cooperativelor de credit afiliate.

Informaţii ce se comunică în fiecare zi lucrătoare organului fiscal central, cu privire la ziua bancară anterioară

Instituţiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, în fiecare zi lucrătoare, următoarele:

  • lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi (toate tipurile de conturi şi indiferent de monedă), precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea. Se include aici şi modificările survenite după data deschiderii contului cu privire la cel puţin un element de structură din formatul de raportare pus la dispoziţie de către ANAF.
  • lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere.

Instituţiile de credit sunt instituţiile organizate şi constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii transmise pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor

Persoanele fizice, persoanele juridice şi orice alte entităţi care au obligaţia transmiterii de informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată (r1, în Monitorul Oficial nr. 702/2012), cu modificările ulterioare, transmit concomitent şi pe acelaşi format informaţiile respective şi către ANAF.

Entităţile raportoare vor respecta dispoziţiile Deciziei Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe.

În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, datele se transmit centralizat de către casa centrală atât în nume propriu, cât şi în numele cooperativelor de credit afiliate.

Gestionarea informaţiilor

Procedura precizează că, pe cale de excepţie de la dispoziţiile conţinute în art. 11 alin. (3) din Codul de procedură fiscală (vezi caseta foto de mai jos), informaţiile privind rulajele şi/sau soldurile conturilor, lista persoanelor care închiriază casete de valori, încetarea contractului de închiriere, precum şi informaţii transmise pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale organului fiscal central.

secretulfiscal2016
Sursa foto: Lege5.ro

În activitatea de stocare, gestionare, prelucrare, analiză şi valorificare, organul fiscal este obligat să asigure protecţia datelor cu caracter personal ale raportorilor, securitatea fizică şi informatică a sistemelor de stocare a datelor, precum şi să valorifice datele numai în condiţiile legii.

Ai nevoie de Noul Cod de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here