Certificarea reprezintă verificarea exactităţii şi realităţii datelor înscrise în declaraţiile fiscale, în concordanţă cu prevederile legale, pe baza documentelor şi informaţiilor financiar-contabile şi fiscale solicitate de către consultantul fiscal şi furnizate de companie, date ce sunt reflectate în evidenţa contabilă a companiei.

Relaţia profesională dintre consultantul fiscal şi compania a cărei declaraţie fiscală anuală este supusă certificării trebuie statuată prin intermediul unui contract în formă scrisă, încheiat între cele două părţi. Consultantul fiscal ce va presta serviciile de certificare a declaraţiilor anuale de impozit pe profit va avea obligaţia să documenteze această activitate în cadrul unui dosar de lucru, arhivat la sediul consultantului fiscal şi care va sta la baza controlului de calitate efectuat periodic de către Camera Consultanţilor Fiscali.

Conform OUG nr. 35/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale, obligaţia contribuabililor persoane juridice de a mai solicita certificarea declaraţiilor fiscale anuale de către un consultant fiscal înaintea depunerii acestora la autorităţile fiscale a fost suspendată până la 1 ianuarie 2013.

Având în vedere mediul fiscal instabil din România, dar şi de interpretările extreme din partea organelor de control, legiuitorul recomandă ca declaraţia de impozit pe profit a societăţii pentru anul 2011 să fie în continuare certificată de către un consultant fiscal.

În cazul  unui control fiscal, Raportul de certificare aferent va reprezenta un element de siguranţă pentru societate, întrucât în cadrul său sunt analizate toate veniturile şi cheltuielile care exced pragul de semnificaţie stabilit de Camera Consultanţilor Fiscali, dar sunt cuprinse şi recomandări cu privire la eliminarea unor potenţiale riscuri care nu fac parte din scopul misiunii de certificare. În plus, prin intermediul sugestiilor din Raportul de certificare se pot cuantifica riscurile fiscale cu care se poate confrunta societatea în cazul unei inspecţii fiscale şi, implicit, se pot identifica ariile unde trebuie efectuate corecţii pentru evitarea acestor riscuri în viitor. În urma unei misiuni de certificare, societatea primeşte şi o Notă de certificare a Declaraţiei 101 privind impozitul pe profit, prin care este autentificată atât corectitudinea completării acestei declaraţii, precum şi acurateţea tratamentului fiscal aplicat de societate fiecărui element de venit sau de cheltuială. În aceste circumstanţe, această Notă de certificare conferă un plus de certitudine cu privire la rezultatul fiscal al societăţii înregistrat în cursul anului 2011, dar nu garantează.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here