24 Februarie, 2018

Obligaţia legală de întreţinere: ce persoane sunt implicate şi în ce ordine?

Potrivit art. 86 din Codul Familiei, există obligaţie de întreţinere între următoarele categorii de persoane: între soţ şi soţie, între părinţi şi copii, între adoptator şi adoptat, între bunici şi nepoţi, între străbunici şi strănepoţi, între fraţi şi surori.

Prin interpretarea sistematică a celorlalte dispoziţii ale Codului familiei, rezultă că există obligaţie legală de întreţinere şi între:

- foştii soţi a căror căsătorie a fost desfăcută prin divorţ;

- foştii soţi a căror căsătorie a fost desfiinţată, dar la a cărei încheiere cel puţin unul a fost de bună-credinţă;

- cel care a luat un copil spre a-l creşte fără a întocmi formele cerute pentru adopţie şi acel copil;

- soţul care a contribuit la întreţinerea copilului celuilalt soţ în condiţiile arătate de art. 87 alin. (1) Codul Familiei şi acel copil;

- acel copil întreţinut timp de 10 ani şi cel care l-a întreţinut;

- moştenitorii persoanei care a fost obligată la întreţinerea unui minor sau care, fără a avea obligaţia legală, i-a dat acestuia întreţinere faţă de acel minor.

În ceea ce priveşte ordinea în care se datorează obligaţia de întreţinere, dacă o persoană este îndreptăţită să beneficieze de întreţinere de la mai multe persoane în temeiul unor obligaţii de întreţinere cu temei diferit, atunci obligaţia de întreţinere este datorată în ordinea indicată de lege.

Ordinea legală este importantă şi în situaţia în care cel care datorează întreţinere potrivit legii se află în imposibilitate de a o presta şi obligaţia va reveni persoanei care îl urmează în ordinea legală.

Potrivit art. 89 din Codul Familiei, întreţinerea se datorează în următoarea ordine:

- soţii îşi datorează întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi;

- descendentul este obligat la întreţinere înaintea ascendentului, iar în caz de mai mulţi ascendenţi sau descendenţi, ascendentul sau descendentul cu un grad de rudenie mai mic faţă de creditor este ţinut mai întâi de a presta obligaţia de întreţinere;

- în cazul adopţiei cu efecte restrânse, adoptatorul şi descendenţii săi datorează întreţinere înaintea părinţilor fireşti;

- fraţii şi surorile îşi datorează întreţinere înaintea bunicilor, dar după părinţi.

Potrivit celorlalte dispoziţii legale care reglementează obligaţia de întreţinere, există următoarele situaţii:

- între soţii divorţaţi, acolo unde există obligaţie de întreţinere până la recăsătorie, întreţinerea se datorează ca şi între soţi;

- aceeaşi este situaţia şi în cazul soţilor a căror căsătorie a fost desfiinţată;

- cel care a luat un copil spre a-l creşte, fără îndeplinirea formelor de adopţie, are obligaţie de întreţinere dacă aceasta nu poate fi prestată chiar de către părinţii fireşti. Neexecutarea obligaţiei legale de întreţinere de către părinţii fireşti este justificată de moartea sau dispariţia acestora, precum şi de lipsa mijloacelor necesare îndeplinirii acestei obligaţii.

- soţul care a contribuit la întreţinerea copilului celuilalt soţ, fără îndeplinirea formelor, de adopţie datorează întreţinere minorului după părinţii fireşti;

- copilul care a beneficiat de întreţinere în condiţiile celor două litere de mai sus timp de 10 ani, datorează întreţinere faţă de cel care l-a întreţinut la fel ca şi copilul firesc al acestuia;

- în caz de desfacere a adopţiei, adoptatorul poate pretinde întreţinerea de la părinţii fireşti ai celui adoptat (art. 29 alin. (4) din O.U.G. nr. 25/1997);

- moştenitorii persoanei care a fost obligată la întreţinerea unui minor sau care, fără a avea o obligaţie legală de întreţinere, i-a dat acestuia întreţinere, datorează întreţinere faţă de acel minor după părinţii fireşti ai acestuia.

În cazul în care, prin aplicarea regulilor de mai sus, mai multe persoane sunt obligate, în acelaşi timp, la prestarea obligaţiei de întreţinere, atunci aceasta este, pentru debitori, divizibilă proporţional cu mijloacele fiecăruia.

Dacă, în caz de urgenţă, unul dintre debitori este obligat la întreţinere peste partea sa, obligaţia este solidară în sensul că are dreptul la restituire a ceea ce a prestat peste partea sa, de la ceilalţi debitori. Spre exemplu, în cazul unui co-moştenitor al unei persoane care a fost obligată la întreţinere faţă de un minor sau care i-a acordat întreţinere fără a avea această obligaţie legală.

Dacă părinţii fireşti nu pot presta întreţinere, între comoştenitori obligaţia este solidară faţă de creditor. Numai în raporturile dintre comoştenitori obligaţia este proporţională cu valoarea bunurilor moştenite.

Dacă o persoană este obligată să presteze întreţinere la mai multe persoane, ea îşi va executa obligaţia faţă de toţi creditorii. Dar dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a executa obligaţia integral faţă de toţi creditorii, modalitatea de executare a obligaţiei va fi stabilită de către instanţa de judecată. Aceasta poate dispune fie ca obligaţia să se execute faţă de numai un singur creditor, fie să se împartă faţă de mai multe persoane îndreptăţite la întreţinere.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Un comentariu

  • Răspunde
    Mariana
    august 21 2013

    Buna ziua as dori sa stiu care este temeiul legal al ordinii in care se datoreaza intretinerea…din Noul Cod Civil.Multumesc.

Scrie un comentariu