Atragem atenţia, aici, doar asupra activităţilor care trebuie înregistrate şi cele susceptibile de a fi exceptate de la obligaţia de înregistrare prin case de marcat electronice fiscal, astfel cum precizează Normele metodologice actualizate.

Reamintim, Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003, au fost modificate şi completate prin Hotărârea Guvernului nr. 804/2017, în vigoare din 20 noiembrie, data publicării în Monitorul Oficial nr. 907/2017. 

Operaţiuni comerciale incluse

 Înregistrarea prin casa de marcat include încasările, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație.

 Substitute de numerar sunt bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, tichetelor cadou și tichetelor de creșă, tichetelor sociale, tichetului Rabla și altele asemenea.

 Livrările de bunuri cu amănuntul și prestări de servicii direct către populație vor include nu numai activități desfășurate cu caracter permanent, ci şi pe cele sezoniere.

• Nu intră aici livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate ocazional, direct către populație, de către operatorii economici, alții decât comercianții cu amănuntul. Prin comerț ocazional se înțelege actele de comerț cu caracter întâmplător, efectuate pe durată limitată de timp cu ocazia unor târguri, saloane, sărbători cu caracter laic, expoziții cu vânzare, precum și livrările de bunuri către proprii angajați pentru uzul propriu. 

Distribuitori autorizaţi

 Distribuitorul autorizat de aparate de marcat electronice fiscale este operatorul economic pe numele căruia a fost eliberată autorizația de distribuție, care poate include în rețeaua sa de comercializare și/sau service operatorii economici care îndeplinesc condițiile prevăzute de ordonanța de urgență și de Normele metodologice, denumiți în continuare unități acreditate.

 Distribuitorul autorizat are obligația de a întocmi și actualiza lista unităților acreditate pentru comercializare și/sau service, pentru fiecare tip/model de aparat pentru care a obținut aviz/autorizație. 

Vânzări şi prestări de servicii exceptate şi condiţionalităţi

 Operatorii economici care NU vând exclusiv ziare și reviste sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

 Reamintim, în context, o precizare nemodificată în Norme, şi anume că vânzarea de pâine și produse de panificație, în alte condiții decât cele prevăzute la art. 2 lit. c) și d) din ordonanța de urgență atrage neîncadrarea acestor activități în excepția prevăzută de lege. Prin magazine sau raioane specializate se înțelege spațiile în care se comercializează exclusiv pâine și produse de panificație.

• Activitățile de vânzare a biletelor de călătorie și a abonamentelor pentru transportul public de călători numai în interiorul unei localități, ca activități conexe transportului, intră în excepția prevăzută la art. 2 lit. c) din ordonanța de urgență şi care se referă la transportul public de călători în interiorul unei localități pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum și cu metroul.

 Sunt exceptate, de asemenea, bonurile cu valoare fixă  (bilete de acces la spectacole, muzee, expoziții, târguri și oboare, grădini zoologice și grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc și altele similare), precum şi vânzarea de timbre fiscale, poștale, judiciare, precum și de cărți poștale sau altele asemenea, care se comercializează la valoarea nominală pretipărită pe acestea.

 Activitățile de parcare a autovehiculelor și jocurile de noroc intră sub incidența exceptării de la folosirea caselor de marcat numai în cazul în care se încasează de la clienți o sumă fixă care este pretipărită pe biletul de acces și, respectiv, pe biletul sau produsul loteristic de participare la jocurile de noroc, eliberat clientului. Are acelaşi regim și biletul de intrare la cazinouri şi cluburi de poker.

• NU sunt exceptate jocurile de noroc – pariurile în cotă fixă pentru care utilizatorii vor emite bonuri fiscale pentru sumele încasate de la clienți.

• Sunt exceptate activitățile de schimb valutar cu numerar și substitute de numerar pentru persoane fizice dacă sunt efectuate de casele de schimb valutar organizate ca persoane juridice conform Legii societăților nr. 31/1990, având ca principal obiect de activitate activitățile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612, iar ca activități secundare numai cele incluse în cod CAEN 6619 și autorizate prin intermediul Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar.

 Sunt scutite de la înregistrarea prin case de marcat electronice profesiile liberale, sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăți potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990 cum ar fi, fără însă a ne limita la acestea, cele desfășurate de către medici, avocați, notari publici, executori judecătorești, experți tehnici și contabili, contabili autorizați, auditori financiari, consultanți fiscali, arhitecți, traducători, sportivi, precum și de alte persoane fizice care prestează servicii cu caracter profesional în domeniul științific, literar, artistic și educativ.

 Intră sub incidența exceptărilor serviciile de instalații, reparații și întreținere a bunurilor efectuate la domiciliul clientului și, respectiv, lucrările de construcții, reparații, amenajări și întreținere a locuințelor, executate de către operatori economici specializați, inclusiv materialele utilizate pentru realizarea acestor activități, dacă materialele respective sunt cuprinse în facturi și alte documente legale emise de prestatorul serviciului ori executantul lucrării.

 Asamblarea, montarea ori instalarea bunurilor care sunt executate ca operațiuni auxiliare ocazionate de vânzarea mărfurilor de către un comerciant cu amănuntul NU sunt exceptate de la obligaţia înregistrării prin casa de marcat electronică fiscală.

Ai nevoie de OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Multumesc pentru informatie.In hatisul asta de legi care se bat cap in cap si pe deasupra nici nu se respecta,e foarte bine venita o informatie de la o sursa serioasa

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here