Obligaţia avocaţilor de a declara suspiciunile de spălare de bani, din partea clienţilor, nu aduce o atingere disproporţionată secretului profesional. În dosarul Michaud contra statului francez, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a statuat că în cauză nu se pune problema încălcării articolului 8 din Convenţie, privind respectarea vieţii private. Speţa în cauză se referea la obligaţia avocaţilor de a declara “suspiciunile” referitoare la eventuale activităţi ilicite ale clienţilor lor, în cadrul luptei europene contra albirii banilor.

Reclamantul a susţinut, între altele, că obligaţia  rezultată din transpunerea directivelor europene în dreptul francez, ar fi în conflict cu articolul 8 din Convenţie care protejează confidenţialitatea relaţiilor dintre avocat şi client.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că, în cazul în speţă, nu se pune în discuţie principiul protecţiei echivalente.

Curtea a subliniat importanţa raporturilor avocat-client, bazate pe confidenţialitate, precum şi păstrarea secretului profesional. În acelaşi timp, instanţa europeană a apreciat că obligaţia de a raporta suspiciunile urmăreşte scopul legitim al prevenirii acţiunilor ilegale în  vederea combaterii oricăror activităţi de spălare a banilor şi alte activităţi conexe. De asemenea, Curtea a apreciat că obligaţia avocatului de a-şi face cunoscute suspiciunile, aşa cum cere dreptul francez, nu interferează în mod disproporţionat cu păstrarea secretului profesional dat fiind că această din urmă obligaţie nu este restrânsă atunci când avocatul îşi apără clientul iar legea introduce un filtru prin care dispune că avocatul nu va comunica declaraţia de suspiciuni în mod direct administraţiei ci numai baroului din care face parte.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here