Prin acţiunea introductivă de instanţă,  reclamanta A a chemat în judecată pe  pârâtele Comisia Locala de fond funciar a  localității B. și Comisia Județeană de fond funciar a județului C., solicitând instanței ca prin sentința ce o va pronunța să fie obligată pârâta Comisia Localăde fond funciar a localității B. să întocmească și să înainteze Comisiei Județene de fond funciar a județului C (în raza căreia se află localitatea B) documentația necesară eliberării titlului de proprietate pentru suprafața de 1000 m.p., situată în satul D, pe numele reclamantei, în calitate de moștenitoare a autorilor X și Y, ambii decedați.

De asemenea, reclamanta A a mai solicitat:

 • obligarea aceleiași comisii să întocmească și să înainteze documentația Comisiei Județene a județului C și pentru restul suprafeței de teren validată și situată pe teritoriul comunei D pe numele reclamantei, în calitate de moșstenitoare a autorilor X și Y, în vederea eliberării titlului de proprietate;
 • obligarea primarului comunei B la plata de daune cominatorii în cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de întârziere începând de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii până la îndeplinirea obligațiilor de întocmire, înaintarea întregii documentații către Comisia Județeană de fond funciar a județului C. în vederea eliberării titlului de proprietate pentru întreaga suprafață ce a fost validată autorilor menționati;
 • obligarea pârâtelor la plata cheltuielile de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În motivarea în fapt a cererii, reclamanta A a arătat că este moștenitoarea legală a celor doi autori, X, bunica sa, ce a avut ca fiu pe Y, tatăl său, iar după apariția Legii nr . 18/1991 autoarea X a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafața ce a fost înscrisă în fostul CAP.

Reclamanta a mai arătat că pentru terenul de 1000 m.p., unde se află casa și gospodăria, s-a emis și proces – verbal de punere în posesie încă din data de 01.05.1996 cu schițta aferentă, terenul solicitat fiind validat, hotarârea de validare aflându-se la comisia locală.

În drept, reclamanta și-a întemeiat acțiunea pe dispozițiile Legii nr. 18/1991 și H.G. nr. 890/2005.

În probaţiune, s-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri (proces verbal de punere în posesie, cerere, adresă, cererea înregistrată sub nr. 102/03.02.2010, cererea nr. 342/2011, certificat de deces X, certificat de deces Y).

La solicitarea instanței, Comisia Locală de fond funciar a  localității B. a înaintat la dosar cu adresa nr. xwa/05.07.2011 cererea de reconstituire a dreptului de proprietate și înscrisurile ce au stat la baza acesteia.

Ce apărări concrete au formulat  pârâtele  în cauză?

Pârâta Comisia Locală de fond funciar a  localității B. a formulat întâmpinare ce a fost depusă la dosarul cauzei prin care aceasta a solicitat admiterea în parte a cererii introductive de instanță a reclamantei A pe toate capetele de cerere cu excepția capătului de cerere privind cheltuielile de judecată pe care l-a apreciat ca fiind nefondat.

Ce a decis instanţa de judecată în cazul mai sus menţionat şi cum a argumentat hotărârea respectivă?

Prin sentinţa civilă nr. zxw/01.12.2011, instanţa de judecată a admis  acțiunea formulată de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locală de fond funciar a  localității B. și Comisia Județeană de fond funciar a județului C.; a obligat pârâta Comisia Locală de fond funciar a  localității B.  să întocmească și să înainteze documentația în vederea eliberării titlului de proprietate pentru suprafața de 1000 m.p. pusă în posesie; a obligat pârâta Comisia Locală de fond funciar a  localității B.  să întocmească și să  înainteze documentația pentru diferența de suprafață validată conform Hotărârii Comisiei Județene de fond funciar a județului C.nr. 24/1991 (denumită în continuare HCJ nr. 24/1991) poziția 13 în vederea eliberării titlului de proprietate, cu excepția suprafeței de 550 m.p. deja vândută; a obligat primarul comunei B la plata de daune cominatorii în valoare de 100 lei/zi de întârziere de la rămânerea irevocabilă a prezentei sentințe, până la îndeplinirea efectivă a obligaței; a  obligat pârâtele să plătească cheltuielile de judecată ocazionate de prezentul litigiu în cuantum de 2000 lei.

Pentru a pronunţa hotărârea respectivă instanţa a avut în vedere următoarele considerente:

Prin HCJ nr. 24/1991 poziția 13 din anexa la HCJ a fost reconstituită suprafața de 0,5000 ha pe numele autorului Y (fila 22), fiind întocmit procesul verbal de punere în posesie din data de 01.05.1996.

Instanța constată, potrivit adresei nr. www/12.09.2011, înaintată la dosar de pârâta Comisia Locală de fond funciar a  localității B., că în anul 1992 la solicitarea autoarei X s-a întocmit proces verbal de punere în posesie pentru suprafața de 1150 m.p., iar ulterior, în anul 1996, urmare a intervenirii unui litigiu între aceasta și S. C., s-a făcut o altă punere în posesie, pentru suprafața de 1000 m.p., eliberându-se adeverință și proces verbal de punere în posesie pentru această suprafață, fără a se anula procesul-verbal de punere în posesie întocmit în anul 1992.

Prin aceeași adresă s-a comunicat faptul că pe numele autorului Y. au fost eliberate proces verbal de punere în posesie și adeverința nr. zax/01.04.1997 pentru suprafața de 1500 m.p., care a fost vândută lui Z., iar în data de 25.03.2008 s-a eliberat procesul verbal de punere în posesie a autorului Y pentru suprafața de 0, 5000 ha, pentru celelalte suprafețe de teren nefiind întocmită documentația în vederea eliberării titlului de proprietate.

Conform dispozițiilor art. 5 lit. h și i din H.G. nr. 890/2005, comisia locală are obligația de a pune în posesie persoanele îndreptățite să primească terenul, a întocmi și înainta comisiei județene documentația premergătoare eliberării titlului de proprietate, în lipsa îndeplinirii acestor obligații imperativ prevăzute de lege, persoana îndreptățită potrivit art. 8 și art. 13 din Legea nr. 18/1991, aflându-se în imposibilitate de a obține titlul de proprietate pentru suprafața stabilită prin hotărârea Comisiei Județene de fond funciar a județului C. pentru aplicarea Legii nr. 18/1991.

Având în vedere considerentele de fapt și de drept expuse, instanța a obligat pârâta Comisia Locală de fond funciar a localității B. să întocmească și să înainteze documentația în vederea eliberării titlului de proprietate pentru suprafața de 1000 m.p. pusă în posesie. De asemenea, va obliga pârâta Comisia Locală de fond funciar a localității B. să întocmească și să înainteze documentația pentru diferența de suprafață validată conform HCJ nr. 24/1991  poziția 13  în vederea eliberării titlului de proprietate, cu excepția suprafeței de 1500 m.p. deja vândută.

În temeiul art. 64 din Legea nr. 18/1991 și a Codului civil instanța va obliga pârâtul primarul comunei B la plata de daune cominatorii în valoare de 100 lei/zi de întârziere de la ramânerea irevocabilă a prezentei sentințe, până la îndeplinirea efectivă a obligației, apreciind că această sumă este suficientă ca să se îndeplinească scopul daunelor cominatorii.

Dacă hotărârea instanţei de fond a fost atacată de către pârâte şi, în caz afirmativ, hotărârea a fost confirmată sau infirmată de instanţa superioară?

Da, sentinţa civilă nr. zxw/01.12.2011 a instanţei de fond a fost atacată de către cele două comisii, cât și de căre pârâtul primarul comunei B, dar instanţa superioară a menţinut hotărârea respectivă, reţinându-se temeinicia şi legalitatea acesteia.

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

2 COMENTARII

 1. Buna ziua cristian ma numesc si am si eu o intrebare …
  Eu am cumparat un teren in 1994 si de atunci eu platesc taxele la primarie … fostul proprietar a decedat de mult am acte de vinzare cumprae de mina facute …
  Din cite am auzit Legea spune ca dupa o perioada de 10 ani de plata a taxelor pe teren platite de mine primaria are obligatia de ma pune in posesie a a yunui Titlu de proprietate !!!
  Este adevarat??? Si dupa citi ani de plata a taxelor la Primarie are obligatia de a-mi elibera un Titlu de Proprietate ???
  Va Multumesc anticipat Cu stima si respect M. Cristian

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here