Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă reprezintă una dintre soluţiile disponibile pentru a soluţiona litigii transfrontaliere în cazurile care implică sume de până la 2 000 euro. Cu toate acestea, un nou raport al Reţelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) arată că această procedură uşor de utilizat, disponibilă începând cu 1 ianuarie 2009, este încă puţin utilizată.

Căutarea asiduă transfrontalieră a unor oportunităţi de cumpărare avantajoasă reprezintă o modalitate pentru consumatori de a obţine „cea mai bună ofertă” la nivelul pieţei interne a UE. Posibilitatea de a cumpăra online face ca aceste oportunităţi să fie tot mai accesibile. Uneori însă, cumpărarea poate deveni problematică: ar putea exista o problemă cu produsele sau cu livrarea.

Pentru a evita proceduri juridice dificile, costisitoare şi consumatoare de timp, Uniunea Europeană facilitează accesul consumatorilor din Europa la justiţie, astfel încât aceştia să­-şi exercite efectiv drepturile. Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă reprezintă una dintre soluţiile disponibile pentru a soluţiona litigii transfrontaliere în cazurile care implică sume de până la 2 000 euro.

Cu toate acestea, un nou raport al Reţelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net), care a fost dat publicităţii pe 21 septembrie, arată că această procedură uşor de utilizat, disponibilă începând cu 1 ianuarie 2009, este puţin utilizată. Aceasta se datorează în principal faptului că judecătorii nu sunt la curent cu procedura – ceea ce Comisia intenţionează să rezolve cu promptitudine.

Principalele constatări

Lipsa cunoaşterii existenţei procedurii şi lipsa executării hotărârilor reprezintă încă probleme majore.

În 2010, în cadrul unui proiect condus de ECC Italia, centrele europene ale consumatorilor (ECC) din cele 27 de state membre ale UE au investigat modul în care procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă a funcţionat în practică. S-a constatat că procedura este relativ necunoscută – nu numai în rândul consumatorilor, ci şi în rândul judecătorilor.

Deşi procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă este, în principiu, simplă şi gratuită, executarea hotărârii care rezultă din această procedură este adesea întârziată de partea perdantă. În consecinţă, doar o mică parte din hotărârile pozitive pronunţate de instanţele judecătorești din ţările de origine ale consumatorilor sunt efectiv executate transfrontalier.

Atunci când sunt necesare acţiuni pentru a executa o hotărâre în ţara comerciantului şi în conformitate cu legislaţia acestei ţări, consumatorii abandonează adesea procedura, deoarece procesul de executare la nivel naţional este complex şi poate fi costisitor.

Necesitatea unei proceduri efective cu privire la cererile cu valoare redusă este evidentă.

În pieţele interne, aproximativ 20% dintre consumatorii europeni au raportat că au avut o problemă în ultimele 12 luni cu privire la un produs, un serviciu, un comerciant cu amănuntul sau un furnizor. Media valorii estimate a pierderilor este de 375 euro per caz.

60% dintre consumatorii intervievaţi au găsit o soluţie satisfăcătoare direct cu comerciantul, dar restul de 40% nu au obţinut nicio compensaţie, iar 25% nici măcar nu au încercat să reclame problema. Numărul consumatorilor care dau în judecată societăţi comerciale atunci când se confruntă cu o problemă este foarte mic (2% dintre cei care au avut o problemă în ultimele 12 luni). Mulţi au declarat că nu au reclamat problema, deoarece sumele în cauză erau prea mici (26%), au considerat că procedura ar fi prea costisitoare în comparaţie cu suma în cauză (13%) sau că ar dura prea mult (12%).

Etapele următoare

Comisia Europeană va colabora cu statele membre pentru a asigura utilizarea efectivă a procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă şi va desfăşura acţiuni pentru a o face cunoscută pe scară largă. Mai mulţi consumatori ar trebui să ştie de existenţa procedurii şi să o utilizeze. Concret, Comisia:

– va colabora cu autorităţile judiciare pentru a promova cunoaşterea procedurii;

– va emite un ghid care să ofere sfaturi practice consumatorilor şi practicienilor în domeniul dreptului, în 2012;

– va ridica nivelul de conştientizare cu privire la formularele standard existente şi va publica informaţiile online, în 22 de limbi oficiale ale UE, pe portalul european e­justiţie, pentru a face ca înregistrarea unei reclamaţii să fie mai uşoară şi pentru a vedea modul în care funcţionează procedura;

– va colabora cu ECC pentru a promova în mod activ procedura în rândul consumatorilor şi al judecătorilor;

– va încuraja ECC să acorde asistenţă concretă consumatorilor pentru a utiliza procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă în cazuri individuale;

– va prezenta un raport de evaluare privind funcţionarea procedurii (incluzând cheltuielile de judecată, rapiditatea şi uşurinţa utilizării procedurii) şi, dacă este necesar, va revizui procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă pentru a-i asigura o funcţionare mai eficientă pentru consumatori prin, de exemplu, creşterea pragului de 2 000 euro pentru a include reclamaţii cu valoare mai mare sau prin simplificarea şi mai mult a formularelor standard utilizate pentru a reclama o problemă.

O poveste de succes care ilustrează modul în care funcţionează procedura

Un consumator din Austria a comandat îmbrăcăminte pentru surfing pe un site internet german. A plătit 228 EUR în avans, prin transfer bancar. Comerciantul nu a livrat îmbrăcămintea şi nu a rambursat suma cheltuită. La sfatul centrului din Germania al consumatorilor europeni, consumatorul a deschis o procedură europeană cu privire la cereri cu valoare redusă. Instanţa competentă din Linz, Austria, a emis o hotărâre în favoarea consumatorului, care a fost executată de autorităţile germane din Charlottenburg. În consecinţă, consumatorului i-a fost rambursată suma corespunzătoare preţului de cumpărare.

Context

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă [Regulamentul (CE) nr. 861/2007] a fost creată pentru a îmbunătăţi accesul la justiţie prin simplificarea soluţionării litigiilor transfrontaliere privind cererile cu valoare redusă în materie civilă şi comercială şi prin reducerea costurilor. Este una dintre măsurile adoptate în cadrul politicii Uniunii Europene privind justiţia, concepută special pentru a-i ajuta pe consumatori să îşi exercite drepturile şi să le asigure accesul la justiţie în cauzele transfrontaliere. Procedura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009.

„Cererile cu valoare redusă” sunt cazuri care implică sume de până la 2 000 euro, excluzând dobânzile, cheltuielile şi alte plăţi (în momentul în care formularul de cerere este primit de către instanţa competentă). Judecata se desfăşoară în ţara de reşedinţă a consumatorului sau în ţara din care provine societatea pârâtă, după cum optează consumatorul.

Decizia devine direct executorie în ţara părţii perdante şi în orice altă ţară din UE. Procedura se desfăşoară în cea mai mare parte în scris, folosind formulare prestabilite. Reprezentarea de către un avocat nu este necesară.

Începând cu 2013, consumatorii din aproximativ 5-6 ţări pilot vor putea completa formularele cu privire la cererile cu valoare redusă şi desfăşura întreaga procedură judiciară online, prin intermediul portalului e-justiţie. Versiunile electronice ale formularelor standard sunt deja disponibile online, în 22 de limbi oficiale ale UE.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here