Întrebare. O persoană care nu este expert contabil poate ţine contabilitatea unei firme? Mulţumesc. 

Răspuns. 

1. Despre organizarea activităţii de contabilitate. Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  conducerea unei societăți poate opta între a avea contabilitate organizată la nivel intern sau a externaliza serviciile de contabilitate. În oricare dintre situații, administratorul sau persoana care se ocupă de gestiunea firmei în cauză păstrează răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității. La nivelul activităţii de contabilitate, se realizează înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

2. Serviciile contabile organizate intern. Referitor la opțiunea de a organiza activitatea de contabilitate la nivel intern, Legea 82/1991 prevede: „Art. 10 – (2) Contabilitatea se organizează și se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcția de director economic sau contabil-șef se înțelege o persoană angajată potrivit legii, care are studii economice superioare și care are atribuții privind conducerea contabilității entității.” Prin urmare, la o contabilitate organizată intern, legiutorul nu a impus în sarcina persoanei care conduce structura de contabilitate obligativitatea de a fi expert contabil. Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine.

3. Serviciile contabile externalizate. Referitor la opțiunea de a organiza activitatea de contabilitate la nivel externalizat, Legea 82/1991 prevede: „Art. 10 – Contabilitatea poate fi organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.” Prin urmare, la o contabilitate organizată extern, legiutorul a impus în sarcina persoanei care conduce structura de contabilitate obligativitatea de a fi expert contabil. Situaţiile financiare anuale ale unei entităţi cu contabilitate externalizate pot fi semnate numai de către un expert contabil. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale. Aşadar, atenţie la prevederile contractuale!

4. Regim sancţionatoriu. Nerespectarea prevederilor privind organizarea și conducerea contabilității se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei. (Art. 41 pct. 9, Art. 42 alin. (1) lin. 1 din Legea nr. 82/1991) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se realizează de către persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar, precum și de personalul altor direcții din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Amenzile contravenționale se suportă de persoanele vinovate.

Temei legal:

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

Ai nevoie de Legea contabilității nr. 82/1991? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI! 

comentarii

3 COMENTARII

 1. Nu mai induceți lumea în eroare !
  Vă citez : ” Contabilitatea se organizează și se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare.”
  De regulă nu înseamnă OBLIGATORIU ! Orice absolvent de studii economice superioare , CHIAR ȘI FĂRĂ SĂ FIE MEMBRU CECCAR , poate presta aceste servicii .
  Manevra murdară prin care semnarea bilanțurilor se face NUMAI de experții contabili aparține celei mai infame asociații profesionale : CECCAR . Scuza pe care o pot invoca ei : ” E foame de bani , băieți , e foame de bani ! ”

 2. Nu e manevra. Este normal. N ar trebui sa existe ‘contabili’ neafiliati ceccar. Asa cum nu sunt nici avocați care nu sunt înregistrați în barou sau notari care nu sunt în camera notarilor. E o breasla sau asa ar trebui sa fie. E o profesie care se ocupa cu gestionarea afacerilor. Chiar vreți sa fie făcută de orice iresponsabil?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here