Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii un proiect de ordonanţă de urgenţă privind instituirea unei taxe speciale pentru exploatarea resurselor naturale, altele decât gazele naturale, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei.

Astfel, operatorii economici, inclusiv filialele acestora şi/sau operatorii economici aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, care desfăşoară activităţi de exploatare şi extracţie a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, sunt obligaţi la calculul, declararea şi plata unei taxe speciale.

În cadrul proiectului de act normativ se prevede că activităţile care intră sub incidenţa acestei taxe sunt:

– exploatarea forestieră (cod CAEN 0220),

– extracţia cărbunelui superior (cod CAEN 0510),

– extracţia cărbunelui inferior (cod CAEN 0520),

– extracţia petrolului brut (cod CAEN 0610),

– extracţia minereurilor feroase (cod CAEN 0710),

– extracţia minereurilor de uraniu şi toriu (cod CAEN 0720),

– extracţia altor minereuri metalifere neferoase (cod CAEN 0729)

– alte activităţi extractive (cod CAEN 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899).

Sub incidenţa acestei taxe intră şi operatorii economici care au licenţe de exploatare a resurselor menţionate, dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN.

Taxa specială este de 0,5%, aplicată la veniturile obţinute de operatorii economici care desfăşoară activităţile menţionate anterior, veniturile luate în considerare la stabilirea cifrei de afaceri potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv veniturile din activităţile principale pentru operatorii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară.

Taxa specială reprezintă pentru operatorii economici cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil, în condiţiile prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Operatorii economici calculează, declară şi plătesc lunar taxa specială asupra veniturilor obţinute, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se calculează această taxă.

Modelul şi conţinutul declaraţiei privind taxa specială urmează a se stabili prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, aflate sub formă de proiect de act normativ la ora actuală.

Taxa specială asupra veniturilor obţinute de operatorii economici reprezintă venit al bugetului de stat şi se datorează până la data de 31 decembrie 2014.

Conform proiectului de ordonanţă, intrarea în vigoare a acestor prevederi se doreşte a fi stabilită pentru data de 1 februarie 2013.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here