În contextul interesului crescut al contribuabililor privind completarea Declarației unice 212 pentru veniturile din activități independente realizate în anul 2017 și/ sau estimate pentru anul 2018, ANAF a hotărât să susţină şi astăzi o sesiune de asistenţă online pe acest subiect.

Puteţi vedea în continuare o selecţie a întrebărilor adresate de contribuabili astăzi, 25 aprilie 2018,  cu răspunsurile aferente date de specialiștii ANAF de la Direcția Generală de Asistență pentru Contribuabili. Răspunsurile din prima sesiune le puteţi consulta aici.

***

1. Întrebare contribuabil: O persoană angajată dar care a avut venituri din activităţi independente în 2017 sub 22.800 lei trebuie să depună 212?

Răspuns ANAF: Da, aveţi obligaţia depunerii formularului 212 în cazul în care sunteţi salariat şi aţi obţinut venituri din activităţi independente în anul 2017. La Capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate în anul 2017” din declaraţia 212, veţi completa informaţii în funcţie de categoria de venit obţinută, de activitatea desfăşurată şi de modul de determinare a venitului net, iar la capitolul II date privind veniturile estimate a se realiza în anul 2018. Plafonul de 22.800 lei se are în vedere doar la stabilirea obligaţiilor privind contribuţiile sociale.

***

2. Întrebare contribuabil: PFA care are deja depus D600 la 31.03.2018 mai depune D212?

Răspuns ANAF: Formularul 600, a fost valabil până la modificarea Codului fiscal prin OUG nr. 18/2018 , iar dacă a fost depus la organul fiscal competent în anul 2018, pentru anul curent, va fi înlocuit cu “Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”, ce se va depune până la data de 16 iulie 2018.

***

3. Întrebare contribuabil: Am rugămintea să îmi spuneți cum se procedează în situația în care am depus D200 pentru veniturile din 2017, însă doresc să depun rectificativă. Se va depune D212 bifând „Declarație rectificativă”? Mulțumesc.

Răspuns ANAF: Pentru rectificarea Declarației privind veniturile realizate din România (formularul 200) pentru anul 2017 se depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212), bifând în secțiunea B. – Capitolul I. Date privind veniturile realizate în anul 2017 numai câmpul „Date privind veniturile realizate din România în anul 2017”, nefiind necesar a se bifa și câmpul „Declarație rectificativă privind Capitolul I.”, întrucât așa cum este specificat la art. II alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2018, datele declarate de contribuabili prin formularul 212 primează în fața celor declarate prin formularul 200, organul fiscal utilizând pentru definitivarea anului 2017 datele declarate în declaraţia unică.

***

4. Întrebare contribuabil: Un titular al unei întreprinderi individuale. cu venituri sub 22.800 lei. care are calitatea și de salariat. trebuie să plătească CAS și sănătate? Vă rugăm să răspundeți și pentru cazul în care veniturile ar fi peste 22.800 lei.

Răspuns ANAF: În prima situaţie menţionată de dvs., nu se datorează CAS în cazul în care se estimează un venit din activitatea independentă care nu se încadrează în plafonul reprezentând cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară. Nu se datorează nici CASS dacă veniturile cumulate, exclusiv cele din salarii, nu depăşesc plafonul de 22800 lei. În cazul în care acest venit depăşeşte 12 salarii minime brute pe ţară, se datorează şi CAS şi CASS.

***

5. Întrebare contribuabil: Sunt angajată cu C.I.M., 8 h/zi, cu salariu mai mare de 1.900 lei. În anul 2017 ca PFI, am avut venituri nete din comisioane, asistent în brokeraj, 6.500 lei net, pentru care am depus D200 în data de 29.01.2018. Am depus și D220 pentru anul 2018 cu un venit net estimat de 5400 lei.

 1. Trebuie să depun D212? Dacă răspunsul este da, atunci care capitol și secțiune trebuie să completez din D212? / 2. Veniturile salariale se cumulează cu veniturile obținute din comisioane, ca PFI? / 3. Trebuie să plătesc CAS și CASS pentru veniturile nete din comisioane, ca PFI? / 4. CAS și CASS sunt cheltuieli deductibile?  / 5. Veniturile din comisioane (asigurări) sunt activități de comerț, prestări servicii sau profesii liberale? Care căsuță se bifează în D212?

Răspuns ANAF: 1. În situaţia în care, în anul 2018, aţi depus formularul 200 până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018, nu aveţi obligaţia completării Capitolului I al “Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” pentru veniturile realizate în anul 2017 însă, chiar dacă aţi depus formularul 220, trebuie să depuneţi şi formularul 212 până la data de 16 iulie 2018, completând Capitolul II. “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate”.

2. Veniturile din salarii, nu se cumulează cu veniturile obţinute ca PFI.

3. În cazul în care venitul nu se încadrează în plafonul reprezentând cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, nu aveţi obligaţia dar puteţi opta atât pentru plata contribuţiei de asigurări sociale cât şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenul stabilit de legislaţia în vigoare.

4. CAS datorată este deductibilă, iar CASS nu este deductibila la calculul venitului anual impozabil din activităţi independente.

5. În formularul 212, pentru veniturile din comisioane veţi completa rubrica Activităţi independente – activități de producție, comerț, prestări servicii.

***

6. Întrebare contribuabil: O pensionară cu pensie anticipată, dacă realizează venituri ca PFI sub 22.800 lei/an, trebuie să depună D212? Datorează CAS și CASS? Veniturile din activități independente (comisioane) se cumulează cu pensia anticipată?

Răspuns ANAF: În limita informaţiilor furnizate, menţionăm că în calitatatea dvs. de pensionar, nu datoraţi contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile din activităţi independente. Dacă estimaţi pentru anul 2018 venituri din activităţi independente sub plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, AVEŢI obligaţia depunerii Declaraţiei 212, completând datele privind venitul estimat. Nu datoraţi contribuţii de asigurări sociale de sănătate dacă veniturile realizate cumulat, în afară de pensie, din activităţi independente şi din alte categorii de venituri (chirii, dobânzi, dividende, etc.) nu depăşesc plafonul de 22.800 lei.

***

7. Întrebare contribuabil: Bună ziua, mai este necesar ca D212 să fie completată în cazul în care D201 pentru 2017 a fost deja depusă la data de 9.02.2018?

Răspuns ANAF: În situaţia în care aţi depus deja formularul 201 pentru veniturile realizate din străinătate în anul 2017, înainte de intrarea în vigoare a modificărilor aduse Codului fiscal prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2018, nu mai aveţi obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – formular 212, pentru veniturile realizate în anul 2017 capitolul I, dar în funcţie activitatea desfăşurată sau de categoria de venit estimată a se realiza în anul 2018 aveţi obligaţia de a depune sau nu declaraţia unică completând capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/ norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate în anul 2018”.

***

8.  Întrebare contribuabil: Ca și pensionar, am vreo scutire la plata CAS și CASS dacă obțin venituri peste 22.800 lei?

Răspuns ANAF: Persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuții de asigurări sociale pentru veniturile obținute din activități independente în anul 2018, dar datorează contributii de asigurari sociale de sănătate.

Ai nevoie de OpANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

2 COMENTARII

  1. Am depus cerere de incetare a activitatii in ianuarie 2018, Am depus Declaratia 200 cu veniturile realizate in 2017 inainte de intrarea in vigoare a declaratiei 212. Mai trebuie sa depun declaratia 212?

  2. Pentru veniturile din dividende se completeaza D212? Aceste venituri intra la categoria altele? Trebuie depusa pentru calcularea darilor la CAS si CASS, sau se mai plateste si impozit?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here