Pentru rata de eşalonare la plată achitată cu întârziere până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare (acel termen de graţie), precum şi pentru diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare, se percepe o penalitate, care i se comunică contribuabilului prin decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi se achită potrivit prevederilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

Nivelul penalităţii este de 10% din:

  • a) Rata de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz.
  • b) Diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here