OpANAF nr. 3159/2017, publicat miercuri în Monitorul Oficial nr. 892/2017, aprobă Procedura de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene.

Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 313 – “Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene”, precum şi instrucţiunile de completare ale acestui formular.

De asemenea, se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene”.

Pentru a beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată, persoana impozabilă trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 74 alin. (1) din Normele metodologice (vezi Documentarul de la sfârşit) şi să îşi desemneze un reprezentant în România în scopul rambursării, potrivit pct. 74 alin. (5) din aceleaşi norme.

Cererea se depune la registratura organului fiscal central competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată, însoţită de documentaţia prevăzută la pct. 74 alin. (7) din Normele metodologice, care să evidenţieze taxa a cărei rambursare se solicită.

Deciziile de rambursare a TVA emise sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 94 din Codul de procedură fiscală. Decizia de rambursare, aprobată de conducătorul unităţii fiscale, se transmite compartimentului de evidenţă pe plătitori persoane juridice în vederea compensării şi/sau restituirii, în conformitate cu prevederile art. 168 din Codul de procedură fiscală.

Solicitările de rambursare se soluţionează în termen de 6 luni de la data la care cererea, însoţită de documentele necesare, se primeşte de organele fiscale centrale competente, potrivit pct. 74 alin. (12) din Normele metodologice.

Documentar

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. Pct. 74

“(1) În baza art. 302 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, persoana impozabilă neînregistrată și care nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, nestabilită pe teritoriul Uniunii Europene, poate solicita rambursarea taxei aferente importurilor și achizițiilor de bunuri mobile corporale și de servicii efectuate în România. Taxa pe valoarea adăugată se rambursează de către România, dacă persoana impozabilă respectivă îndeplinește următoarele condiții:

a) pe parcursul perioadei de rambursare nu a avut în România sediul activității sale economice sau un sediu fix de la care să fi efectuat operațiuni economice sau, în lipsa unor astfel de sedii fixe, domiciliul sau reședința sa obișnuită;

b) pe parcursul perioadei de rambursare nu a livrat bunuri și nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul României, cu excepția următoarelor operațiuni:

1. prestarea de servicii de transport și de servicii auxiliare acestora, scutite în temeiul art. 294 alin. (1) lit. c) -n), art. 295 alin. (1) lit. c) și art. 296 din Codul fiscal;

2. livrarea de bunuri și prestarea de servicii către o persoană care are obligația de a plăti TVA în conformitate cu art. 307 alin. (2) – (6) din Codul fiscal;

3. prestarea de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune către persoane neimpozabile stabilite în România, supuse regimului special prevăzut la art. 314 din Codul fiscal.”

Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here