Actul normativ analizat astăzi, OUG nr. 41/2015, modifică punctual mai multe prevederi din domenii diferite de activitate. Din cauza faptului că modificările sunt punctuale, trebuie analizate în contextul celorlalte reglementări. Să analizăm principalele 5 aspecte:

1. Potrivit art. 495 lit. f) din noul Cod fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015, consiliile locale au obligația să aprobe până pe data de 7 noiembrie 2015 nivelul impozitelor și taxelor datorate către bugetul local – impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe autoturisme – având în vedere că noul Cod fiscal permite aplicarea unor procente diferențiate de la localitate la localitate, în condițiile și în intervalul stabilit de noul Cod fiscal.

Ce nu a prevăzut noul Cod fiscal este faptul că sunt situații când aceste consilii locale sunt dizolvate sau sunt în imposibilitatea funcționării conform legii.

În acest caz, pentru localitățile în care consiliul local este în imposibilitate de a funcționa conform prevederilor legale, nivelul taxelor locale se aprobă prin dispoziție de primar sau prin decizie emisă de secretarul unității administrativ teritoriale ori persoana înlocuitoare, de la caz la caz, când nici primarul nu poate să își exercite mandatul, cu avizul administrației județene a finanțelor publice, până la același termen de 7 noiembrie 2015. Același temei normativ reglementează și procedura de reconstituire a consiliului local dizolvat sau a consiliului județean dizolvat.

2. Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili primește prin această ordonanță personalitate juridică distinctă, fiind în subordinea ANAF. Organizarea și funcționarea se vor reglementa prin hotărâre de guvern. Actualul personal din Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili se va prelua în noua structură juridică, în condițiile legii.

3. Persoanele cu funcții didactice din învățământul superior universitar pot preda dacă au finalizate studii de doctorat. Prin excepție, ordonanța analizată astăzi, permite și persoanelor fără studii doctorale să aibă activitate didactică în universități pentru anul universitar 2015-2016, cu respectarea celorlalte prevederi normative.

4. Ocuparea unei funcții de conducere în compartimentul/ direcția de contabilitate a unei instituții publice este condiționată de deținerea certificatului de atestare a cunoștințelor în Sistemul European de Conturi.

Persoanele ce ocupă aceste funcții au obligația să îl obțină până la data de 20 octombrie 2015, conform art. III din Legea nr. 270/2013 privind modificarea Legii finanțelor publice, cu modificări ulterioare. Acest termen se prorogă cu 2 ani. Prin urmare, în această perioadă, persoanele interesate pot participa la atestarea făcută gratuit de școala de Finanțe Publice și Vamă din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Participarea la concursurile următoare pentru conducător departament financiar contabil din instituțiile publice se va face condiționată de deținerea acestui certificat.

5. Reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internațional, când sunt clauze pentru protecția reciprocă a investițiilor, se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice.

Cu toate acestea, Ministerul Finanțelor Publice poate să delege către o altă instituție publică din subordonarea sau coordonarea acesteia competențele de reprezentare în fața Curții de Arbitraj Internațional.

În acest sens, ordonanța analizată astăzi introduce procedura de colaborare între Ministerul Finanțelor Publice și respectiva instituție publică.

Desigur, Ministerul Finanțelor Publice se va subroga în toate drepturile și obligațiile aferente acestor tipuri de litigii.

Această ordonanță de urgență intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, respectiv 30 septembrie 2015.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here