Noutăți contabile. Se introduce în mod expres o nouă obligație în sarcina societăților participante la procedura de fuziune. Art. 14 din Ordinul MFP nr. 3781/2019 introduce obligația societății absorbante de a se asigura, anterior încheierii protocolului de predare-primire, că societatea absorbită a întocmit și depus ultimele situații financiare anuale.

Contabilitatea operaţiunilor de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor este reglementată prin Ordinul MFP 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 şi 711 bis din 22 septembrie 2015. În ceea ce privește raportările financiare elaborate în contextul fuziunii, Ordinul MFP 897/2015 cuprinde prevederi aplicabile situaţiilor financiare întocmite cu ocazia fuziunii, fără a face precizări în ceea ce privește  situațiile financiare anuale, cu scop general, prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul MFP 897/2015 a fost completat prin art. 14 din Ordinul MFP nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 07 ianuarie 2020.

Prevederile art. 14 din Ordinul MFP nr. 3781/2019 introduc cu titlu de noutate următoarele:

  • La întocmirea protocolului de predare-primire, societatea absorbantă se asigură că societatea absorbită şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege, referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale, stabilite prin legea nr. 82/1991.
  • În cazul în care societatea absorbită există din punct de vedere legal la finele exerciţiului financiar de raportare, aceasta are obligaţia întocmirii şi depunerii situaţiilor financiare. Dacă societatea absorbită este radiată în perioada cuprinsă între data la care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi termenul de depunere a acestora, prevăzut de Legea nr. 82/1991, aceste situaţii vor fi depuse înainte de încetarea existenţei societăţii absorbite.

Prin urmare, se introduce în mod expres o obligație în sarcina societăților participante la fuziune. Astfel, art. 14 din Ordinul MFP nr. 3781/2019 introduce obligația societății absorbante de a se asigura, anterior încheierii protocolului de predare-primire, că societatea absorbită a întocmit și depus ultimele situații financiare anuale potrivit Legii nr. 82/1991.

Această obligație a fost introdusă de către legiuitor motivat de faptul că la sfârșitul exercițiului financiar de raportare, societatea absorbită există din punct de vedere juridic și, drept consecință, aceasta are obligația de a elabora situații financiare anuale cu scop general.

Amintim faptul că Legea nr. 82/1991 impune, cu titlu imperativ, ca activitate de conformare în sarcina entităților, întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la MFP a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile. Nerespectarea obligației se sancționează. Astfel, fapta este sancţionată prin prevederile art. 42 din Legea nr. 82/1991 potrivit căreia: „(1) Contravenţiile prevăzute la art. 41 se sancţionează cu amendă, după cum urmează: – cele prevăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare”.

 

Ai nevoie de Legea nr. 82/1991? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here