14 Noiembrie, 2019

O nouă linie de finanţare pentru sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă

Autoritatea de Management PNDR anunţă lansarea, în perioada 1 – 30 iunie 2011, a primei sesiuni din anul 2011 pentru cereri de proiecte prin Măsura 141 „Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţa” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.

Bugetul disponibil pentru acest apel de proiecte este de 105 milioane de euro, iar suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect este de 1.500 de euro/an/fermă de semi-subzistenţă.

Un al doilea apel de proiecte aferent Măsurii 141 este anunţat pentru perioada 3- 31 octombrie 2011.

Măsura 141 “Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” are ca temei legal articolul 20 d (i) şi articolul 34 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, articolul 24 şi punctul 5.3.1.4.1 din Anexa II a Regulamentului (CE) nr.1974/2006.
Motivaţia sprijinului. Ca urmare a retrocedarii terenurilor, majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere economică redusă şi orientare spre consum din producţia proprie, având mai mult caracter de subzistenţa şi semi-subzistenţă. Deschiderea acestora către piaţă este relativ redusă, atât în ceea ce priveşte input-urile necesare cât şi output-urile. Numărul de exploataţii agricole care s-au înscris în baza de date a Agenţiei de Plăti şi Intervenţie în Agricultură, la data de 1 iunie 2007, a fost de 1.232.616, acestea utilizând o suprafaţă de 9.705.502 ha. Pentru a se putea înscrie în această bază de date, exploataţiile trebuie să deţină sau să exploateze suprafeţe de minimum 1 ha, iar parcelele să nu aibă mai puţin de 0,3 ha.

Deoarece există un număr mare de ferme mici (de subzistenţă şi semi-subzistenţă), pentru care nu există posibilităţi reale de restructurare, numărul fermelor luate în considerare pentru sprijin în vederea transformării lor în ferme comerciale include numai fermele de semi-subzistenţă între 2 si 8 UDE (unităţi de dimensiune europeană) şi care însumează aproximativ 350 mii de exploataţii.

Astfel, exploatatiile din grupa 2-8 UDE sunt, de obicei, exploatatii individuale tipice, iar procentul persoanelor juridice este foarte redus (0,5-2,1%). Diferenta fata de clasa de dimensiune economica 8-16 UDE este clara, activitatea agricola fiind aici orientata spre comercializare (persoanele juridice avand un procent de 10,9 % din totalul exploatatiilor acestei categorii). Sprijinirea fermelor medii-mici, adică a celor cu dimensiunea economică între 2 şi 8 UDE, are marele avantaj că gestionează un segment de exploataţii relativ omogen (cu media de 4,9 ha pentru grupa 2-4 UDE şi 9,4 ha pentru grupa 4-8 UDE).

Specific Romaniei, unde relatia exploataţiilor cu piata este mai puţin dezvoltată, planul de afaceri pune accent pe vânzarea producţiei şi mai puţin pe realizarea de investiţii, acestea din urmă reprezentând baza care va permite o schimbare a orientării exploatatiei, dar linia directoare o constituie identificarea oportunitătilor de valorificare a producţiei.

Sprijinul acordat pentru restructurarea fermelor de semi-subzistenţă este un instrument menit să determine, în principal, o îmbunătăţire a managementului insoţită de transformarea acestora în exploataţii familiale comerciale, capabile să identifice noi oportunităţi de valorificare a producţiei. Se acordă atenţie fermelor de semi-subzistenţă din zonele defavorizate sau din zone cu importanţă pentru mediu (HNV, Natura 2000). In scopul adaptării producţiei din punct de vedere calitativ la cerinţele pieţei, fermierii de semi-subzistenţă se pot asocia în grupuri de producători şi pot accesa, de asemenea, măsurile ce vizează îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi utilizarea serviciilor de consultanţă.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu