Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 3261/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (011) “Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii”.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul oficial nr. 727 din 14 octombrie a.c.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, pentru deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, a fost introdusă obligaţia plăţii unei contribuţii trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

Conform art. 5 alin. (1) din ordonanţă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală administrează contribuţia trimestrială, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei, persoanele juridice române, în calitate de deţinători ai autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau de reprezentanţi legali ai acestora, au obligaţia să se înregistreze fiscal la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ca plătitori ai contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.

În înţelesul ordonanţei de urgenţă menţionate, reprezentantul legal este persoana juridică română împuternicită de către deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă care nu este persoană juridică română pentru raportarea şi plata contribuţiei trimestriale.

Având în vedere aceste reglementări, prin ordinul preşedintelului ANAF, se aprobă modelul şi conţinutului formularului „Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli  în domeniul sănătăţii”, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia.

*

Tot de site-ul ANAF mai aflăm că Direcţia generală de Metodologii Fiscale, Îndrumare şi Asistenţă a Contribuabililor (D.G.M.F.I.A.C.) în colaborare cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Galaţi organizează în data de 27 octombrie 2011, ora 14.00, o întâlnire cu contribuabilii, pentru informarea acestora cu privire la următoarele modificări legislative în domeniul fiscal:

– Ordonanţa Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

– Ordonanţa Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
Întâlnirea va avea loc în Sala multimedia a Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii (incinta Gradinii Botanice din Galati)

Înscrierile se vor efectua pe adresa de e-mail asistenta@mfinante.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here