Conform art. 1 din Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze, să conducă contabilitatea financiară şi să întocmească situaţii financiare anuale, ţinând seama de faptul că orice operaţiune economico-financiară se efectuează numai în baza documentelor justificative, vizate şi aprobate de persoanele cu competenţe în materie.

Reguli contabile

Contul 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi” ţine evidenţa pierderilor din creanţe. Contul 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi” este un cont de activ. La sfârşitul lunii, contul nu prezintă sold. În acest context, asiguraţi-vă că nu sunt elemente care să pună la îndoială coerenţa şi credibilitatea operaţiunilor contabile.

Operaţiuni contabile

1. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind valoarea debitelor scăzute din evidenţă, conform documentelor justificative

654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi” = %
451 „Decontări între entităţile afiliate”
453 „Decontări privind interesele de participare”

2. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scăderii din evidenţă a debitorilor, conform documentelor justificative

654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi” = 461 „Debitori diverşi”

3. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind sumele clarificate înregistrate pe cheltuieli, conform documentelor justificative:

654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi” = 473 „Decontări din operaţii în curs de clarificare”

4. Înregistrarea în contabilitatea ONG a operaţiunii privind inchiderea contului de rezultat, la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului de cheltuieli privind activităţile fără scop patrimonial, conform documentelor justificative:

1211 „Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial” = 654 „Pierderi din creanţe şi debitori diverşi”

Documentele contabile

* documentaţia din care să rezultă obligaţiile instituite de legiuitor în sarcina asociaţiilor, fundaţiilor sau a altor organizaţii de acest fel, partide politice, patronate, organizaţii sindicale, culte religioase;

* documentaţia întocmită de compartimentul de contabilitate, de taxe şi impozite care să motiveze necesitatea înregistrării;

* nota de contabilitate;

* situaţii de calcul.

Atenţie! Conform art. 10 alin. (4) din Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, răspunderea pentru aplicarea necorespunzatoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, impreună cu personalul din subordine.

În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale.

Astfel, directorul economic, contabilul şef sau altă persoană însărcinată cu aplicarea reglementărilor contabile, asigură calitatea înregistrărilor contabile, pe baza informaţiilor şi a documentelor justificative, punând în aplicare tehnicile de control ale conturilor.

Baza legală aplicabilă şi specifică

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare;

OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here